Is De Fryske Marren veilig? (13-04-2018)

Afbeelding Fred Veenstra

In de collegevergadering van deze week kwam het veiligheidsprogramma voor dit jaar aan de orde. Ook de politiecijfers over 2017 lagen op tafel. Het is altijd interessant om te kijken naar de cijfers: heeft het ingezette beleid gewerkt of moeten we er een tandje bijzetten? In onze gemeente hebben we op veiligheidsgebied een aantal prioriteiten gesteld. Onderwerpen waar we extra aandacht aan geven. Dat zijn woonoverlast, alcohol- en drugsoverlast, woninginbraken en jeugdoverlast. En vorig jaar hebben we de ondermijnende criminaliteit aan het rijtje toegevoegd.

Op het terrein van woonoverlast proberen we tot goede samenwerking tussen gemeente, politie, woningcorporaties en andere partijen te komen. En we zijn vorig jaar gestart met een buurtbemiddelingsproject. De aanpak van personen met verward gedrag vraagt bijzondere aandacht. Net als in andere gemeenten zien we nog geen dalende cijfers als het over overlast gaat. De overlast neemt ook niet drastisch toe, maar we moeten ons onverminderd blijven inzetten om woonoverlast te verminderen. Dat kunnen we alleen samen doen. In de loop van 2017 hebben we kunnen besluiten om jeugdoverlast van het prioriteitenlijstje te halen. Nergens in onze gemeente is er sprake van situaties die om extra inzet vragen. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, maar het is een compliment waard aan de jeugd en onze jongerenwerkers dat we dit besluit hebben kunnen nemen. In onze gemeente daalt het aantal inbraken gestaag. In 2017 waren er 69 woninginbraken. Dat zijn er natuurlijk 69 teveel, maar al 30 minder dan in 2015. Ik ga er van uit dat de gezamenlijke inzet van inwoners, politie en gemeente succes heeft. In De Fryske Marren zijn nu al 60 buurt-whatsappgroepen actief. Er wordt veel aan voorlichting gedaan, bijv. met de preventietruck. En wanneer er ergens wordt ingebroken geven we in de buurt advies hoe je een inbraak kunt voorkomen.

Ook op het terrein van alcohol en drugs zitten we niet stil. Er wordt veel aan preventie gedaan. In gesprek met horeca en evenementenorganisatoren besteden we aandacht aan leeftijdscontroles. Inmiddels is er in drie dorpen een alcoholverbodsgebied, waarmee voorkomen moet worden dat er overlast door alcoholgebruik op straat is. En in onze gemeente merken we ook dat er sprake is van steeds meer hennepteelt. We hebben daarom besloten actief mee te doen in de aanpak in noordelijk verband. Wanneer er een bepaalde hoeveelheid hennepplanten wordt aangetroffen in een woning of bedrijfspand kan tot sluiting van dit pand worden overgegaan. Dat is vorig jaar al een aantal keren gebeurd. We hopen dat dit, samen met de strafrechtelijke aanpak, een waarschuwend effect heeft. Omdat we merken dat de drugscriminaliteit toeneemt willen we weten hoe het in onze gemeente zit met mogelijke georganiseerde misdaad. Is er een vermenging van onder- en bovenwereld? Daarom laten we, samen met Súdwest Fryslân, een ondermijningsbeeld van ons gebied maken. Op basis daarvan kunnen gemeenten en politie zo nodig tot een gerichte aanpak komen.

Mijn conclusie is dat het op veel terreinen heel goed gaat. De Fryske Marren is best een veilige gemeente. Woninginbraken hebben we steeds minder. Met de jeugd gaat het goed. Mensen die (woon)overlast veroorzaken zijn er meer dan vroeger. Daar moeten we fors op inzetten om tot verbetering te komen. Gelukkig is er steeds meer samenwerking. En gelukkig nemen inwoners ook zelf initiatief. Of het nu de buurt-whatsapp is of de buurtbemiddeling, het is fijn om te zien dat overheid en inwoners samen proberen de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.