K.A.N.S. (10-11-2017)

Dit item is verlopen op 10-11-2018.
Afbeelding Fred Veenstra

Het was een week van uitersten. Een grote brand met een dodelijk slachtoffer, een moeilijke handhavingskwestie die ingreep op het persoonlijk leven van gemeentebestuurders, en zo nog een paar, soms emotionele, zaken. Daartegenover stonden enkele gebeurtenissen die energie gaven. Persoonlijk vond ik het mooi om afgelopen zaterdagavond mee te mogen doen met het concert van Excelsior uit Ouwsterhaule.

Als organist mocht ik samen met het korps een deel uit een symphonie van Bernard Zweers spelen. En Elske De Wall maakte er daarna helemaal een prachtige avond van. Maar er was ook een bijeenkomst  in het gemeentehuis waarin we verder invulling gaven aan ons Verhaal van De Fryske Marren. Met een groep betrokken mensen, van jong tot iets ouder, van ondernemer tot scholier, hebben we een avond lang gesproken over wat De Fryske Marren tot De Fryske Marren maakt. Daar hadden we al een eerste aanzet voor op papier gezet. Met daarin een viertal belangrijke begrippen. Kleurrijk, Actief, Noflik en Samen. Dat zijn kernwoorden voor onze gemeente. Maar met het hebben van die vier woorden zijn we er nog niet. Ze moeten geladen worden, meer inhoud krijgen. Want dan pas kunnen we ze ons echt eigen maken.

Het gesprek kwam snel op gang. De  vellen papier werden vol geschreven. Uitgebreid is er gesproken over de eigenheid van onze gemeente. Maar ook over het feit dat het eigenlijk bijzonder is dat we het daar nu al over hebben. De gemeente bestaat immers nog niet eens vier jaar. De herinneringen aan de drie voormalige gemeenten zijn er nog steeds. Sommige mensen voelen zich nog Gaasterlander. En natuurlijk  mag dat.  En zijn we niet vooral inwoners van een dorp of stadje? Ligt daar niet onze eerste identiteit? Maar toch; al pratend kwam er veel over tafel wat kenmerkend voor onze nieuwe gemeente is. Ons landschap, en vooral het water. De variëteit aan dorpen en dat er niet één overheersende “grote stad” is. De grote hoeveelheid mensen die bereid is ergens de schouders onder te zetten, bijvoorbeeld onder dat grote aantal evenementen. Het grote belang van toerisme. Maar ook de gemoedelijkheid, de rust en de veiligheid die er is.  

Ik vond het inspirerend om bij deze avond te mogen zijn. Alleen al om het feit dat een groep mensen die elkaar niet kent zo snel met elkaar in gesprek komt over de essentie van de “eigen” gemeente. Dat is een positief signaal. Want die gemeente moet immers eigen worden voor ons allemaal. Daar hebben we de verdieping van de kernwoorden van ons Verhaal van De Fryske Marren voor nodig. Want de combinatie van Kleurrijk, Actief, Noflik en Samen biedt KANSen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra