Noorderleech en Brussel (11-10-2019)

afbeelding burgemeester Fred Veenstra

Afgelopen zaterdag was ik in het Noorderleech, het gebied boven Marrum aan de Waddenkust. Een uitgestrekt gebied, grotendeels buitendijks. Je kunt er genieten van de vergezichten, zeker als je op de Sédykster Toer staat, een tot uitkijktoren verbouwde silo. Je ziet Ameland, Leeuwarden en nog veel meer plaatsen liggen. Het “tempeltje” van Ids Willemsma is een prachtig kunstwerk op de dijk.

Gister was ik bij het afscheid van Reindert Hoek, de gemeentesecretaris van Leeuwarden. Hij gaat met pensioen en wilde zijn gasten iets cultureels bieden. Greetje Bijma zong en boetseerde met haar stem prachtige kunstwerkjes, en daarbij werd ze begeleid door Klaas Hoek, musicus en broer van Reindert. Één van de stukken die ze uitvoerden had de titel “Noorderleech”, en drukte de schoonheid én de vogelrijkdom van het gebied uit. En die vogelrijkdom kun je elders in Fryslân nauwelijks nog vinden. Het stuk is daarmee bijna een statement. Op twee momenten in de week was ik dus onder de indruk van dit prachtige weidse en vogelrijke gebied in onze provincie.

En daar tussendoor een aantal dagen in Brussel. Een drukke, lawaaiige en hier en daar smerige stad. Ook een stad met prachtige historische panden overigens. Maar geen weidse vergezichten. Overal mensen die vaak gejaagd op weg zijn. En deze week waren er negenduizend gemeentebestuurders en ambtenaren uit alle hoeken van Europa bijeen voor de jaarlijkse Europese week van de regio’s en de steden. Ieder jaar weer een boeiend gebeuren waarbij kennis opdoen en netwerken centraal staat. Leren van elkaar. Hoe gaat men in Slowakije om met vrijwilligersactiviteiten of in Engeland met leegstand in winkelcentra. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een workshop over.

Zoals ieder jaar waren er ook veel Friese bestuurders in Brussel. En daarom kun je ook gezamenlijke activiteiten organiseren. Voor de Vereniging Friese Gemeenten reden om een bijeenkomst over het belang van Europa voor gemeenten en nut en noodzaak van lobbyen in Europa te organiseren. Met sprekers die in Brussel werken en niet iedere week naar Fryslân komen. Maar ook de P10, de vereniging van grote plattelandsgemeenten waar ook De Fryske Marren lid van is, organiseerde een bijeenkomst. Hoe kunnen we onze samenleving “smarter” maken door gebruik te maken van de technische en digitale middelen die er zijn. En ook daarbij kan dan een lid van het Europees Parlement vertellen hoe het parlement dit soort zaken ondersteunt.

Friese bestuurders zijn vaak in Leeuwarden bij de provincie en in Den Haag bij het rijk, maar Brussel hoort ook in dat rijtje thuis. Daar wordt op dit moment bijvoorbeeld nagedacht over een nieuw Europees landbouwbeleid. En ook de nieuwe klimaatplannen komen al snel. Onderwerpen die ook voor ons van groot belang zijn. Proberen daar wat invloed op uit te oefenen kan geen kwaad. Laten we als gezamenlijke Friese bestuurders daar een strategie voor bedenken.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.