Ondermijning (13-12-2019)

Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

Professor Hans Boutellier is een wetenschapper die zich bezighoudt met criminaliteit en veiligheid. Deze week kwam hij op bezoek bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, waarvan ik ook deel mag uitmaken. Hij nam ons mee in een aantal waarnemingen en oplossingsrichtingen.

Het aantal inbraken, overvallen en dergelijke neemt al jaren af. Dat komt door het beleid van de overheid maar ook door het feit dat jongeren meer thuis achter een scherm zitten dan dat ze op straat zijn. Desondanks heeft de politie het drukker dan ooit. We hebben te maken met nieuwe ontwikkelingen: sociale spanningen (polarisatie, terreur) en cybercriminaliteit. En ondermijning speelt een grote rol. Vooral de drugsindustrie zorgt voor aantasting van onze samenleving. Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen.

De gemeente speelt hierbij een grote rol. Want deze problemen kunnen niet alleen via het strafrecht worden opgelost. Het strafrecht richt zich immers vrijwel alleen op bestraffing van daders. En bovendien is, zeker op dit moment, de capaciteit van politie en justitie niet groot genoeg om alle problemen op te lossen. De gemeente zal gebruik moeten maken van de mogelijkheden van het bestuursrecht. Want dat is erop gericht de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Het sluiten van een drugspand lijkt dan wel een strafmaatregel, maar het is in essentie bedoeld om een pand uit het criminele circuit te halen en daarmee de leefbaarheid van een wijk of bedrijventerrein te verbeteren. En gemeenten hebben de mogelijkheid om met welzijnsbeleid, sociaal beleid of vanuit het onderwijs te voorkomen dat mensen in het criminele circuit terechtkomen. Samenwerking tussen politie en gemeente is dus dringend nodig om tot een brede aanpak van ondermijning te komen.

In Fryslân hebben we daar een begin mee gemaakt. Want vorige week kwamen, op initiatief van de provincie, vertegenwoordigers van gemeenten, wetterskip, provincie, politie, justitie, belastingdienst en andere diensten een middag bij elkaar om elkaar te ontmoeten rond het thema ondermijning. Wat is er al gedaan op lokaal niveau en wat zijn nieuwe mogelijkheden die wetgeving biedt. Maar vooral: hoe kunnen we intensiever met elkaar samenwerken om ook hier een adequaat antwoord te vinden op de ondermijnende criminaliteit die ons provincie niet voorbijgaat. De Friese bijeenkomst was een begin. We spraken af om elkaar snel weer te ontmoeten om afspraken over concrete acties te maken. Een prima initiatief.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.