Over Weispield en Maastricht (29-06-2018)

Dit item is verlopen op 29-06-2019.
Afbeelding Weispield

Gisteravond was de première van Weispield. Een bijzonder openluchtspel op een bijzondere locatie. Op het eilandje de Marchjepôle in het Tjeukemeer wordt een theatervoorstelling gespeeld. Dat betekent dat alle bezoekers per schip moeten worden gebracht. Aan boord begint de voorstelling eigenlijk al. Met verhalen worden de bezoekers voorbereid op de voorstelling. Meer dan 150 mensen zijn betrokken bij Weispield.

Natuurlijk de spelers van de toneelvereniging uit Bantega, maar ook heel veel vrijwilligers die zorgen voor de catering, het vervoer, de EHBO en nog veel meer. Een echt mienskips-gebeuren dat past bij LF2018. Het werd een prachtig spektakel waarbij alle mogelijkheden die het eilandje biedt worden gebruikt. Heel veel mensen zullen er de komende weken van gaan genieten.

Eerder deze week was ik een aantal dagen in Maastricht. Daar werd het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehouden. Twee dagen lang toespraken, lezingen, workshops en een ledenvergadering. Maar ook twee dagen netwerken, collega’s ontmoeten en goede gesprekken. Het thema was dit jaar: over grenzen. Iets wat we niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk vaker zouden moeten doen. Klimaatjournaliste Bernice Nootenboom sprak indringend over haar ervaringen als poolreiziger en de actuele klimaatontwikkelingen. Actie is dringend nodig om te zorgen dat ons ecosysteem niet ten gronde gaat. Een oproep om verder te gaan met acties om gemeenten energieneutraal te maken. In Maastricht kun je niet om André Rieu heen. Hij riep gemeenteraden op om vergaderingen te beginnen met een lied. Of dat veel navolging zal vinden...? Tijdens ieder VNG-congres houdt de minister van Binnenlandse Zaken een toespraak. Voor minister Ollongren was het de eerste keer. En het moet gezegd, ze deed haar uiterste best om aan te geven dat zij er als minister van Binnenlandse Zaken ook daadwerkelijk voor de gemeenten is. Er zal nu echt iets worden gedaan aan de karige beloning van gemeenteraadsleden in kleinere gemeenten. En ze was heel duidelijk: gemeenten beslissen zelf over de besteding van extra geld in het gemeentefonds. Het kabinet mag dat niet doen. Bemoedigende woorden. We gaan zien hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Want gemeenten hebben nog wel gespreksstof met het rijk. Tijdens dit congres werd ingestemd met het zogenaamde Interbestuurlijk Programma waarin alle overheden afspreken om in het vervolg samen te werken aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen. Dan gaat het over onderwerpen als energietransitie en wonen, maar ook over eenzaamheid en integratie van statushouders. Hiervoor is veel geld nodig. Ook daar staan rijk en gemeenten samen voor.

Maar het congres was helder; we zetten hiermee geen streep onder de discussie over de tekorten op het sociaal domein. Dat is een weerbarstig onderwerp omdat heel veel gemeenten met (grote) tekorten hebben te maken. Het gesprek hierover is een testcase voor de relatie tussen rijk en gemeenten. Op de Marchjepôle ging het over dromen. Bij de VNG dromen we soms over gemeenten die alle problemen op kunnen lossen. Maar dat is waarschijnlijk net zo absurdistisch als de inhoud van Weispield.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.