Piet (15-11-2019)

Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

Zaterdag is het weer zover. Sinterklaas komt aan in Nederland. Ook in De Fryske Marren maakt hij zijn opwachting in een aantal dorpen. Voor heel veel kinderen beginnen een paar spannende weken in de aanloop naar 5 december.

Zoals altijd is de Sint niet alleen. Hij wordt vergezeld door een aantal ‘medewerker’. Over die medewerkers is de afgelopen jaren steeds meer discussie ontstaan. Veel mensen menen dat we moeten vasthouden aan een traditie. Piet, want toevallig heten alle medewerkers zo, heeft een zwart gelaat. Altijd gehad en dat moet vooral zo blijven. Vele anderen vinden dat het ook best met roetvegen mag. Andere kleuren mogen ook. Want onze samenleving is immers ook veelkleurig. Tot nu toe heb ik me, en de NOS meldde deze week dat dit ook voor veel collega’s geldt, nooit echt met die discussie bezig gehouden. Als burgemeester ontvang ik Sinterklaas en hij mag zelf weten wie hij mee neemt. Aan een plaatselijk organisatiecomité heb ik wel eens de vraag gesteld of er intern over de kleur van de Pieten werd gesproken, maar dat bleek geen gespreksonderwerp te zijn.

Ook dit jaar leek mijn voorbereiding weer op die van andere jaren. Eigenlijk geen voorbereiding dus, gewoon routine. Tot deze week. Ik kreeg een brief en voerde een indringend gesprek. In de brief werd verwoord dat het erg zou zijn wanneer kinderen zich nu of later beledigd of gediscrimineerd zouden voelen door de kleur van ‘zwarte’ Piet. Ik zou stelling moeten nemen om dat gevoel weg te nemen of te voorkomen. Ik heb nagedacht over een vrij formeel antwoord want ik ga er toch niet over?

Maar toen kwam het gesprek. Een mevrouw kwam bij mij langs voor een ander onderwerp maar bleek ook iets persoonlijks met mij te willen delen. Ze vertelde dat ze al heel lang in onze gemeente woont. Maar de laatste jaren wordt ze in deze tijd van het jaar steeds vaker voor ‘zwarte piet’ uitgemaakt. Ze voelt zich bedreigd en onveilig. Dat doet haar pijn. En het doet steeds meer pijn omdat de standpunten verharden. Het verhaal raakte mij. Het doet mij ook pijn. En het stemt tot nadenken. Het kan toch niet zo zijn dat je in onze gemeente om je huidskleur wordt uitgescholden en dus gediscrimineerd? En het kan toch ook niet zo zijn dat het juist in deze tijd van het jaar gebeurt, kennelijk uitgelokt door de kleur van de Pieten?

Ik vind daarom dat ik een taak heb om het op te nemen voor de mensen die zich in onze gemeente gediscrimineerd en onveilig voelen als gevolg van de manier waarop wij Sinterklaas vieren. Tradities zijn mooi, maar mogen er niet toe leiden dat mensen gekwetst worden. De intochten in 2019 gaan gewoon door, daar verander je nu niets meer aan. In 2020 zou dat wel kunnen. Daarom ben ik van plan om begin volgend jaar de organisatoren van sinterklaasintochten uit te nodigen voor een gesprek. Misschien kunnen we afspraken maken over Piets uiterlijk. Waarom zou een traditie niet een beetje kunnen veranderen? Piet ziet er immers nu ook niet meer zo uit als in mijn jeugd.

Wat nu alvast wel kan is ophouden met het beledigen van mensen vanwege hun huidskleur. We willen toch een kleurrijke gemeente zijn waarin we samen een mienskip vormen?

Weblog burgemeester Fred Veenstra.