Reces (12-07-2019)

Dit item is verlopen op 12-07-2020.
Afbeelding van water en gele bloemen - zomer

De gemeenteraad behandelde deze week een lange agenda. Teveel onderwerpen voor één avond, dus werden het er twee. Het wel of niet openbaar houden van de Omkromte in Joure, het ambitiedocument IJsselmeerkust, de startnotitie voor een nieuw sportbeleid, een zonnepanelenpark bij Vegelinsoord en nog veel meer. Over heel verschillende onderwerpen moest de raad een besluit nemen.

Met deze lange vergadering kwam een eind aan het vergaderseizoen. Het reces begint, het is vakantie. En dat is goed. We hebben een heel druk politiek jaar achter de rug. Wisselingen in het college, een nieuwe coalitie na de coalitiebreuk die het gevolg was van de discussie over de zandwinning in het IJsselmeer, een bezuinigingstraject en veel meer. Het is goed om nu even afstand te nemen, tijdens het reces tot rust te komen en eind augustus met frisse moed aan een nieuw vergaderjaar te beginnen. Want ook dan staat er weer veel op het programma. De uitwerking van het coalitieakkoord, de begroting voor 2020, de ontwikkelingen rond het sociaal domein, een nieuw visiedocument, de lokale democratie, de energietransitie, de invoering van de omgevingswet. En natuurlijk het ‘gewone’ werk. Terwijl de gemeentelijke organisatie in een proces zit om tot een nieuwe managementstructuur te komen. Het wordt ook na de zomer weer druk.

Maar nu eerst het reces. Dat betekent niet dat er de komende weken niet wordt gewerkt. De intensiteit zal wel minder zijn en er zijn de komende weken ook heel veel leuke dingen die gedaan moeten worden. Volgende week de ballonfeesten. Daarna de Boerenbruiloft, het skûtsjesilen en allerlei andere evenementen. De zomerperiode is voor het gemeentebestuur ook de tijd om, naast een aantal weken vakantie, heel veel evenementen in eigen gemeente en daarbuiten te bezoeken. Om waardering uit te spreken voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor al het moois dat onze gemeente nu te bieden heeft. Om contacten te leggen, te netwerken bij evenementen waar veel mensen uit bedrijfsleven, overheid én de samenleving aanwezig zijn. Een leuke, maar ook zinvolle periode.

Eind augustus gaan we weer verder met het reguliere werk. Werk om onze gemeente een stukje mooier en beter te maken. Nog nofliker, kleurrijker en actiever. Samen met alle inwoners. En op een manier die aansluit op wat mensen verwachten. Die manier proberen we ook voortdurend te verbeteren. Dat hebben we in allerlei beleidsstukken mooi geformuleerd. Maar de nationale ombudsman gaf deze week in een paar woorden aan waar het om moet gaan. De overheid moet eerlijk, begripvol en benaderbaar zijn. Natuurlijk doen we al ons best om deze begrippen in de praktijk te brengen. Maar het is goed ze als eenvoudige opsomming tot je door te laten dringen. We zijn met allerlei ingewikkelde onderwerpen bezig en doen ons uiterste best dat zo goed mogelijk te doen. Maar de gemiddelde Nederlander wil een eerlijke, begripvolle en benaderbare overheid. Is dat moeilijk voor ons als gemeentebestuur? Ik denk het eigenlijk niet. Dat relativeert de gewichtigheid waarmee we al die andere onderwerpen benaderen. Daar kunnen we de zomerperiode mee in.

Eind augustus weer een blog. Een goede zomer!

Weblog burgemeester Fred Veenstra.