Van bijzonder naar gewoon (12-10-2018)

Dit item is verlopen op 12-10-2019.
Afbeelding huisje 99

Vorige week kondigde ik al aan dat er op vrijdag nog iets bijzonders zou plaatsvinden. Omdat het tot het laatste moment een verrassing moest blijven mocht ik er nog niet over schrijven. Maar het werd wel weer een uniek gebeuren, op de Midstraat bij nr. 99. In de media is er al veel over geschreven. De KLM presenteerde in Joure het KLM-huisje. Ieder jaar wordt er een nieuw porseleinen huisje gemaakt. Dit jaar voor de 99e keer. Het is ieder jaar een replica van een bijzonder huis ergens in het land. En we mogen er best trots op zijn dat het nu een Jouster huisje met een lange geschiedenis is.

Nu is het onderdeel van ons museum, maar het is ook de bakermat van wat het Douwe Egbertsconcern zou worden. Voor onze gemeente dus een belangrijke plek. Het huisje zal het komend jaar aan heel veel passagiers van de KLM worden uitgedeeld. En met films en tijdschriftartikelen zal er aandacht aan worden besteed. Joure zal dus heel veel internationale aandacht krijgen. Daarom mochten we vrijdag best een feestje vieren.

Maar de feestvreugde duurde in het gemeentehuis niet heel lang. Want wethouder Johannes van der Pal kondigde na het weekend zijn aftreden aan. Net als Janny Schouwerwou een week eerder had gedaan. Twee vertrekkende wethouders binnen één week. Dat gebeurt niet zo vaak. En als het al gebeurt dan is er meestal sprake van een politieke aanleiding. Maar die is er nu niet. Aftreden is niet niks. Of je dat nu doet vanwege ziekte of omdat “de rek er uit is”. Jarenlang hebben beide wethouders hun beste krachten gegeven aan de gemeente. Altijd met de intentie om te zorgen dat het in onze gemeente voor iedereen prettig wonen, werken of verblijven is. Wethouder ben je altijd, zeven (vaak lange) dagen per week. Het besluit om te stoppen is daarom voor beiden niet gemakkelijk geweest. We kunnen er alleen maar respect voor hebben en waardering hebben voor de grote inzet gedurende een lange periode. Ik merk intussen dat die waardering ook al vanuit onze lokale samenleving komt.

De opvolging van de wethouders is een zaak voor hun partijen. Het CDA heeft inmiddels Luciënne Boelsma gekandideerd. De FNP komt denk ik ook binnenkort met een kandidaat. Met een vernieuwd college van b en w gaan we dan de komende tijd tegemoet.

Dat wordt een tijd met grote opgaven. De financiën van de gemeente staan onder druk. We moeten grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein zonder het begrip “sociaal” uit het oog te verliezen. Er ligt een coalitieakkoord dat moet worden uitgewerkt. We moeten aan de slag met de toekomst van onze gemeente; wat zijn de hoofdlijnen waarop we ons gaan richten. En hoe gaan we verder met de ontwikkeling van onze lokale democratie? Er liggen ideeën om inwoners meer bij het gemeentebestuur te betrekken. Allemaal “gewone” onderwerpen die aandacht van college en gemeenteraad vragen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.