Van collegeprogramma tot Four Freedoms (11-01-2019)

Dit item is verlopen op 11-01-2020.
Afbeelding collegeprogramma

Vandaag twee zaken uit de afgelopen week. Iedereen in De Fryske Marren kreeg het collegeprogramma in de brievenbus. De gemeenteraad formuleerde na de verkiezingen in maart 2018 een raadsprogramma, de nieuwe coalitie schreef een stuk met de ambities voor de komende jaren en inmiddels ligt er ook een kadernota met concrete plannen voor het komende jaar.

Het college van B en W gaat met al die stukken aan de slag. De ambities moeten worden uitgewerkt tot raadsvoorstellen en inmiddels genomen besluiten moeten worden uitgevoerd. Dat is de taak van B en W als “dagelijks bestuur” van de gemeente. Dat college van B en W heeft na de installatie in juni 2018 een aantal wijzigingen ondergaan. Er zijn inmiddels twee nieuwe wethouders. Het college heeft een aantal speerpunten geformuleerd en wil die speerpunten en zich zelf graag op een toegankelijke manier aan alle inwoners presenteren. Vandaar het collegeprogram in de vorm van een magazine. Ik hoop dat het aan onze verwachtingen voldoet. We kunnen het magazine ook zien als resultaat van de inwerk- en kennismakingsperiode van het vernieuwde college. Collegeleden zoeken immers elkaar niet uit, maar moeten wel intensief samenwerken. Elkaar beter leren kennen en samen doelstellingen formuleren helpt daarbij. Daarom hebben we deze week, als start van het nieuwe jaar, een bezinningsdag gehad om een nog beter team te worden. Dat gaan we de komende maanden opnieuw doen om die gezamenlijke doelstellingen niet uit het oog te verliezen in de hectiek van alledag.

En er was nog zo’n bijzondere dag. Ik mocht onderdeel zijn van een delegatie Friese bestuurders die op bezoek ging in Zeeland om met collega’s te spreken over onderwerpen die in beide provincies spelen. Samen kom je misschien tot betere oplossingen dan alleen. Wonen, onderwijs, landschap en klimaat, het kwam allemaal aan de orde. Maar ook het betrekken van jongeren bij de komende verkiezingen.

Over de verschillende thema’s wordt de komende tijd in kleinere groepjes verder gesproken. Ik ben er van overtuigd dat dit tot resultaten leidt, ook al omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken die gesprekken graag ondersteund. Het gesprek van deze week vond plaats in Oud-Vossemeer, op Tholen. Ik was er nog nooit geweest, maar er ligt wel de basis voor een stuk wereldgeschiedenis. Hier komt namelijk de familie Roosevelt vandaan. De familie die twee Amerikaanse presidenten heeft mogen leveren. In het dorp is inmiddels een mooi informatiecentrum ingericht waar veel te zien is over de Roosevelts. Franklin Delano Roosevelt was president van de Verenigde Staten van 1933 tot 1945. Hij is bekend van de Four Freedoms. Midden in de Tweede Wereldoorlog riep hij mensen op om niet tegen iets te strijden, maar voor iets. En wel voor het herstel van democratische waarden. Hij benoemde Four Freedoms: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Essentiële zaken, die het waard zijn om voor te strijden. Ze gaan het belang van een collegeprogram te boven. Het was goed om in Oud-Vossemeer te zijn.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.