Van de gebaande paden af (01-03-2019)

Dit item is verlopen op 01-03-2020.
burgemeester Fred Veenstra

Na de coalitiebreuk van vorige week is een verkenner aan de slag gegaan om de mogelijkheden voor een nieuwe, werkbare coalitie te onderzoeken. Roelof Bos doet zijn werk in alle stilte, maar hij zit niet stil is mijn indruk. De lokale politiek wacht in spanning af wat zijn advies zal zijn. En ook buiten het gemeentehuis zijn mensen daar benieuwd naar. De gemeentepolitiek leeft wel degelijk. Ondertussen gaat het bestuurlijke werk gewoon door. Binnen het college zijn de taken tijdelijk opnieuw verdeeld.

Alle collegeleden hebben de komende weken een aantal extra portefeuilles om alle lopende zaken de nodige bestuurlijke aandacht te kunnen geven. Dit betekent wel dat er keuzes moeten worden gemaakt. Je kunt jezelf niet opdelen en dus geen drie vergaderingen tegelijk bezoeken. Tijdens de collegevergaderingen zullen we proberen de juiste prioriteiten te stellen. Dit kan betekenen dat we tijdelijk moeten breken met tradities. Het zal domweg niet mogelijk zijn om nu alle ledenvergaderingen van de verschillende Dorpsbelangen te bezoeken.

Aan de relatie tussen gemeente en Dorpsbelangen moest ik ook denken toen er deze week een bijeenkomst van Friese burgemeesters was over de ontwikkelingen op het terrein van de lokale democratie. Dat we moeten zoeken naar nieuwe vormen van burgerparticipatie is voor iedereen duidelijk. Dat zou dan ook gevolgen kunnen hebben voor de manier van werken van de gemeenteraad. Maar iedere gemeente heeft zijn eigen zoektocht. Waar de één werkt met een burgertop, is voor de ander het Right to Challenge de beste oplossing. In eigen gemeente hebben we afgesproken te gaan kijken naar een nieuwe relatie met de Dorpsbelangen en ook naar het inzetten van deskundigheid die bij veel inwoners aanwezig is. Daar gaan we dit jaar concreet mee aan de slag. We willen inspirerend samenwerken met inwoners. Maar het is de vraag of je iets nieuws moet invoeren en al het oude ook gewoon blijven doen. Dat kan natuurlijk, maar is het dan nog effectief?

We hebben onze dorpencoördinatoren. Maar inmiddels ook kwartiermakers. Wethouders bezoeken de ledenvergaderingen in de dorpen en hebben dan ook vooroverleg met de besturen van Dorpsbelangen. Onze wijkbeheerders hebben hun eigen contacten in alle dorpen. En allerlei medewerkers zijn aan de slag met concrete projecten en hebben dan ook overleg met de betrokkenen. De leden van de raad zijn ook vaak aanwezig bij de ledenvergaderingen. En in ons nieuwe vergadersysteem worden de Dorpsbelangen uitgenodigd voor een Petear als er in hun dorp iets speelt. We doen dus al heel veel. En meestal gaat het goed en worden er mooie dingen gerealiseerd.

Maar in deze tijd kunnen we er niet onderuit om te zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen inwoners en overheid, tussen Dorpsbelangen en gemeentebestuur. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. We zullen de zoektocht naar een eigentijdse manier van samenwerking en taakverdeling in gezamenlijkheid op moeten pakken. Daarbij moeten we de durf hebben om af te wijken van de gebaande paden. Dat zou wel eens tot verrassende uitkomsten kunnen leiden.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.