Verkiezingen (22-03-2019)

Dit item is verlopen op 22-03-2020.
Afbeelding Fred Veenstra

Het waren geen verkiezingen voor de gemeenteraad. In onze lokale democratie is er na woensdag niets veranderd. Maar we hebben er wel mee te maken. De politieke verhoudingen in het provinciaal bestuur en het wetterskipsbestuur zijn gewijzigd. En de nieuwe Eerste Kamer zal ook tot andere landelijke verhoudingen leiden. In het Provinsjehûs en het Wetterskipskantoor zal de komende weken worden onderhandeld over een nieuwe coalitie. (Dat doen we in eigen huis op dit moment overigens ook. Wie weet kunnen de (in)formateurs nog wat ervaringen uitwisselen).

Met de uitkomsten van die onderhandelingen krijgen we ook als gemeente te maken. Wat wordt de nieuwe koers als het gaat om de samenwerking tussen de verschillende overheden? Hoe denken nieuwe coalities over zonneparken en windmolens en de energietransitie in het algemeen? Woningbouw in de dorpen is ook een onderwerp dat in iedere gemeente speelt.  De discussie over het veenweidegebied moet ook verder worden gevoerd en is voor onze gemeente van belang. En zo zijn er veel meer onderwerpen waarvoor in “Leeuwarden” beleid wordt gemaakt dat effect heeft voor onze gemeente en onze inwoners.  We gaan niet afwachten tot er akkoorden liggen. Als gezamenlijke Friese gemeenten zullen we onze visie ook onder de aandacht brengen van de informateur van het nieuwe college van GS. Inhoudelijk zijn er dus veel onderwerpen waarover de komende weken afspraken worden gemaakt die van invloed kunnen zijn op ons gemeentelijk beleid. Maar er is ook nog een ander thema. Hoe kan het dat een nieuwe partij waarvan we de kandidaten niet kennen zoveel aanhang krijgt dat die partij in één keer de tweede partij in veel provincies wordt en hier en daar zelfs de grootste? Wat biedt Forum voor Democratie wat andere partijen niet bieden? Waarom spreekt het verhaal waarin de partij zich afzet tegen klimaatakkoord, tegen Europa en voor het behoud van onze cultuur zo aan? Het is alle wetenschappers die ons wijzen op de fouten in de redeneringen van Forum niet gelukt om veel mensen ervan te weerhouden op die partij te stemmen. Het zal voor veel kiezers een proteststem zijn geweest. Een signaal naar de huidige partijen, van links tot rechts, dat aangeeft dat het vertrouwen in die partijen bij veel mensen niet groot is.

Hoewel ons land deze week opnieuw verscheen in de top 5 van gelukkigste landen ervaart een grote groep dat niet zo. Ook daar ligt een opdracht voor álle partijen. Enkele gemeenten in ons land hebben inmiddels een wethouder met Geluk in portefeuille. Een bestuurder die zich afvraagt of gemeentelijke beslissingen wel bijdragen aan het geluk van inwoners. Tot nu toe zijn we in Fryslân waarschijnlijk te nuchter voor dit soort experimenten. Maar een wethouder of gedeputeerde van Geluk zou wellicht een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de kloof die nu wordt ervaren tussen bestuur en inwoners.

Tenslotte. Het waren geen gemeentelijke verkiezingen. Maar ook in De Fryske Marren waren enkele honderden mensen van vroeg in de ochtend tot diep in de nacht bezig om de verkiezingen goed te laten verlopen. Vele vrijwilligers en een grote groep ambtenaren die het mogelijk maakten dat iedereen kon stemmen en dat de stemmen werden geteld. Het was met twee verkiezingen op één dag een enorme klus die zonder problemen is verlopen. Ik wil hen allemaal bedanken voor hun grote inzet.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.