Visie (18-01-2019)

Dit item is verlopen op 18-01-2020.
Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

Visie. Dat stond er boven de column die Eelke Lok vorige week schreef in Groot de Fryske Marren. In die column noemt hij het initiatief van onze gemeente om maandelijks “yn petear” te gaan met de bevolking een prima in initiatief. Hij hoopt dat inwoners mee gaan doen en dat de gemeente voldoende informatie krijgt om aan visie te werken.

Afgelopen woensdagavond was het eerste Petear. We gaan het overigens niet iedere maand doen, maar iedere twee weken. En de eerste keer was het al een mooie bijeenkomst. Er stonden nog niet heel veel spannende onderwerpen op de agenda. De raadsleden zijn in gesprek geweest met bijvoorbeeld de directeur van de Veiligheidsregio, die immers ook steun van alle gemeenteraden nodig heeft voor zijn nieuwe plannen. Ook Dorpsbelang Oudehaske kwam langs om in het kader van een nieuw bestemmingsplan te pleiten voor meer ouderenhuisvesting in het dorp. In het Petear kwamen zo op een informele manier verschillende onderwerpen langs. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hun verhaal doen en de raadsleden kunnen daarover vragen stellen om zich beter op een besluit voor te bereiden. Prima dus. Ik hoop dat we dit de komende tijd verder inhoud kunnen geven.

Maar dan die visie. Volgens Eelke Lok is visie hetzelfde als vooruitkijken. Wat zou er allemaal gaan gebeuren? Daarvoor zouden de inwoners dus input moeten geven tijdens de Petearen. Ik denk dat het bij visie net een beetje verder gaat. Niet alleen vooruit kijken, maar ook bepalen wat je in hoofdlijnen zou moeten doen op basis van wat je verwacht. Een richting aangeven dus. Ik heb al eerder gezegd dat de gemeente op een punt is aangekomen waarop eens goed over de visie voor de komende tijd moet worden nagedacht. Tijdens de herindelingsperiode zijn er allerlei beleidsstukken vastgesteld. Maar nu we grotendeels door die herindelingsperiode heen zijn wordt het tijd om richting en koers opnieuw vast te stellen. Dat kan dit jaar, of eventueel volgend jaar, maar het moet wel gebeuren. Hoe geven we inhoud aan het verhaal van De Fryske Marren? Hoe “laden” we de woorden kleurrijk, actief, noflik en samen die onderdeel van dat verhaal zijn? De visie zou een antwoord moeten geven op de vraag hoe onze gemeente er richting 2030 uit gaat zien. Daarbij gaat het niet alleen om belangrijke onderwerpen als energietransitie en omgevingsvisie, maar ook heel basaal over de kwaliteit van onze dienstverlening, over hoe “schoon, heel en veilig” de gemeente moet zijn en hoe aantrekkelijk we voor inwoners, bedrijven én bezoekers willen zijn.

En die vragen zullen we samen met inwoners, bedrijven, organisaties en bezoekers moeten beantwoorden. Een interessante uitdaging. Misschien kan Eelke Lok ons in zijn volgende column op weg helpen met een begin van een antwoord.

 Weblog burgemeester Fred Veenstra.