We waren in Drolshagen (20-09-2019)

Afbeelding van de Tierschau in Drolshagen

Afgelopen weekend bracht een delegatie van ruim twintig mensen, leden van de gemeenteraad, het college van BenW en het Drolshagencomité, een bezoek aan onze partnergemeente in Duitsland. We vierden daar de 50-jarige relatie tussen onze beide gemeenten. Eind mei deden we dat al bij ons, nu was het tijd voor een tegenbezoek.

Er was een mooi programma samengesteld met een ontvangst, werkbezoeken, een officiële herdenkingsavond en ruimte voor informeel contact. Zo bezochten we een groot stuwmeer. We kregen niet alleen inzicht in de techniek die daarbij komt kijken, maar zagen ook de grote gevolgen die zo’n meer heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Niet alleen moesten destijds dorpen verdwijnen en werden ze in de omgeving opnieuw gebouwd, er kwam ook allerlei nieuwe toeristische bedrijvigheid.

In onze gemeente hebben we de Jouster Merke met Agrarische Schouw.Tijdens ons bezoek werd in Drolshagen het traditionele Erntefest met Tierschau gehouden. Anders dan bij ons, maar het principe is hetzelfde. En ook daar veel volk op de been. Tijdens de officiële avond trad Excelsior uit Ouwsterhaule op. Dit muziekkorps komt al lang in Drolshagen en heeft goed contact met de muziekverenigingen daar. Tijdens die avond waren er natuurlijk de gebruikelijke toespraken en werd de vriendschap nog eens met een oorkonde bevestigd. Maar, heel bijzonder, twee leden van ons Drolshagencomité, Jan Glas en Siebren Vermaning, kregen de Gemeentelijke Erebeker van Drolshagen uit waardering voor al hun activiteiten gedurende een lange reeks van jaren.

Het bleek maar weer dat onze Duitse vrienden enorm veel belang hechten aan het partnerschap. In 1969 begon de band tussen Drolshagen en het toenmalige Haskerland officieel, maar al enkele jaren daarvoor waren er uitwisselingen tussen de gymnastiekvereniging uit Joure en die uit Drolshagen. Haskerland en Drolshagen waren destijds redelijk vergelijkbare kleine plattelandsgemeenten. Nu is dat anders. Hoewel beide gemeenten ruim 50 kernen tellen, zijn die dorpjes in Drolshagen meestal erg klein en  wonen er in de hele gemeente ongeveer 12.000 mensen. De Fryske Marren is dus meer dan vier keer zo groot. Maar nog steeds reizen ieder jaar opnieuw heel veel verenigingen op en neer en groeit dat aantal ook nog. Ook vanuit voormalig Lemsterland en Gaasterlân-Sleat zijn er nu verenigingen die contacten zoeken in Drolshagen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomsten werden bijna al die verenigingen genoemd. Een lange rij, van sportverenigingen tot politieke partijen, van muziekverenigingen tot ondernemersclubs. En hoewel er binnen onze gemeente wordt nagedacht over de invulling die we in de toekomst willen geven aan onze internationale contacten, kan ik me niet voorstellen dat alle verenigingen de contacten beëindigen. Integendeel, ik zie ze intensiever worden. En daarmee geven we invulling aan de Europese gedachte. Alleen samenwerking tussen inwoners uit verschillende landen zal leiden tot een Europa dat als één geheel kan worden gezien. Regeringen kunnen wel samenwerken, maar het zal ook door de inwoners gedragen moeten worden. En alleen een verenigd Europa zal op termijn serieus mee kunnen doen in de veranderende verhoudingen in de wereld waarin China, India en anderen steeds belangrijker worden.

Er zijn al 50 jaar goede contacten tussen mensen uit onze beide gemeenten. Dat leidt tot vriendschap maar ook tot begrip voor elkaar. Dat is op microniveau prachtig om te zien en op macroniveau broodnodig voor de Europese eenwording.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.