We zijn weer begonnen, het is dus tijd voor koffie (14-09-2018)

Dit item is verlopen op 14-09-2019.
Afbeelding Douwe Egberts Joure

De vakantieperiode is echt voorbij. Bijna twee maanden lag het tempo van het bestuurlijke werk een stuk lager dan normaal. Er was tijd om veel evenementen te bezoeken en daar heel veel mensen te ontmoeten. En er was tijd voor vakantie. Die van mij bestond dit jaar uit twee delen. Aan het begin van de zomer heb ik in Denemarken Aarhus en omgeving bezocht. Die stad was vorig jaar Culturele Hoofdstad.

Hoe zou het daar zijn met de “legacy” waar we nu ook in Fryslân over spreken? Met een mooi muziekfestival, twee prachtige musea en een aangenaam stadscentrum wist Aarhus ook nu veel bezoekers te trekken. Dat gaat bij ons volgend jaar vast en zeker ook lukken. En aan het eind van de vakantieperiode was Bilbao in Spanje aan de beurt. Een stad die vooral door de komst van het Guggenheim museum in een aantal jaren een metamorfose heeft ondergaan. Van een trieste stad naar een bruisende metropool met een achterland dat ook veel te bieden heeft. Ook daar kunnen we bij ons van leren.

Sinds deze week zijn we in het gemeentehuis weer op volle sterkte aan het werk. Er wordt druk gewerkt aan de begroting voor 2019. En aan de uitwerking van een nieuwe kadernota waarin wensen uit het coalitieakkoord en andere nieuwe beleidsvoornemens worden verwerkt. Een ander intensief traject is het onderzoek naar de uitgaven binnen het sociaal domein. Hoe zit dat nu precies, welke invloed kunnen (en willen) we daar op uitoefenen en hoe verhoudt zich dit tot ons totale uitgavenpatroon. Allemaal forse stukken die binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd en die belangrijk  zijn voor de koers die we de komende jaren gaan varen.

En dan merk je dat er in de media plotseling aandacht is voor een heel ander onderwerp. We hebben, zo lijkt het tenminste, onze eigen variant op het dividendbelastingverhaal. Hoe krijgt de gemeente het in zijn hoofd om geld te geven aan een groot bedrijf? Het is denk ik goed daar in mijn eerste blog na de vakantie een paar woorden aan te wijden.

In het voorjaar van 2017 zijn gemeente, provincie en  het FB/Oranjewoudfonds in gesprek gekomen met de directie van Douwe Egberts. De fabriek in Joure is tegenwoordig onderdeel van JDE, een wereldwijd concern met veel fabrieken in bijna alle werelddelen en een hoofddirectie die niet meer in Nederland zit. Het concern moest beslissingen nemen over de toekomst van de koffiefabrieken. Elders in de wereld staan fabrieken die moderner zijn en meer produceren dan de fabriek in Joure. Doorgaan met de productie in Joure kan alleen met een investering van tientallen miljoenen euro’s. De beslissing om in Joure te investeren zou kunnen worden beïnvloed door een positieve houding van de betrokken overheden. De gesprekken hebben geleid tot de bereidheid van provincie en gemeente om ieder een bedrag van € 100.000 bij te dragen. FB/Oranjewoud heeft € 500.000 toegezegd. Deze bijdragen zijn bestemd voor de scholing van het personeel dat met de nieuwe machines gaat werken die door JDE na de investeringsbeslissing worden aangeschaft. Overheden mogen een dergelijke bijdrage verstrekken zonder dat er sprake is van staatssteun. En heeft de overheid niet een rol waar het gaat om het stimuleren van de economie? Douwe Egberts hoort bij Joure. Er werken nog steeds veel mensen, ook na de reorganisatie die vorig jaar is ingezet. Het bedrijf zorgt voor heel veel werkgelegenheid bij allerlei toeleveranciers. Het bedrijf zorgt ook voor forse belastingopbrengsten in de gemeentekas. En we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het goed is om te onderzoeken of het mogelijk is om rond JDE een innovatiecluster voor de voedselindustrie op te zetten. Een dergelijk cluster rond Philips en een aantal andere bedrijven in Drachten is een groot succes. Waarom ook niet in onze regio een samenwerking tussen JDE , andere bedrijven en de mbo- en hbo-instellingen om te zorgen dat studenten in de praktijk kunnen worden opgeleid en bedrijven en scholen samen werken aan innovatie van producten en productietechnieken. Een dergelijk cluster zou een boppeslach voor onze regio zijn. Overheden moeten bereid zijn dat te ondersteunen. Daarom hebben we toegezegd ons in te spannen om hier zo mogelijk ook financieel in bij te dragen. Vanzelfsprekend moet de gemeenteraad daar mee instemmen op het moment dat de plannen klaar zijn.

Douwe Egberts hoort bij Joure. We ruiken het bijna iedere dag. Dat kan nu nog heel lang zo blijven.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.