Week van uitersten (15-03-2019)

Dit item is verlopen op 15-03-2020.
Afbeelding overhandiging eerst ei

Zo nu en dan heb je als burgemeester een week waarin alle onderdelen van deze mooie baan aan de orde komen. Niet alleen de reguliere college- en raadsvergaderingen, de interne overleggen, het nemen van beslissingen in handhavingskwesties en het ondertekenen van allerlei brieven en contracten, maar ook de zaken die dit werk echt bijzonder maken. En dan heb ik het over het mogen vertegenwoordigen van de gemeente. Dan ben je soms de ambassadeur, soms de burgervader en een andere keer degene die namens de gemeente iets ceremonieels mag doen.

Ik was in Balk waar het Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum het 50-jarig bestaan vierde met een mooi concert. In een volle kerk genoot het publiek van de muziek die het koor en een aantal koperblazers ten gehore brachten. Het is goed om namens het gemeentebestuur bij zo’n jubileum te zijn. Een bloeiend verenigingsleven is immers de basis waarop onze samenleving drijft. Deze week mocht ik ook de vinder van het eerste officiële kievitsei in onze gemeente in het zonnetje zetten. Het eerste ei van onze provincie en zelfs van Nederland was ook al bij ons gevonden, maar Piet Bosman uit Bakhuizen vond bij Rijs een “trijke” en verdiende daarmee de traditionele oorkonde en kadobon. En het was mooi om van hem te horen dat hij ook één van die nazorgers is die bijna iedere dag het veld in gaat om te proberen de vogelstand op peil te houden.

Als burgemeester ben je soms ook burgervader. Op bezoek bij mensen die getroffen zijn door een brand of een ernstig ongeval. Meestal geen gemakkelijke taak, maar ik merk dat mensen het op prijs stellen dat het gemeentebestuur laat blijken dat het met hen meeleeft.

Een gemeentebestuurder heeft vaak ook taken buiten de gemeente. Zo mag ik voorzitter zijn van de Vereniging Friese gemeenten. We hadden deze week onze bestuursvergadering. Er is een ledenvergadering voorbereid waarin we gaan spreken over de lokale democratie. Zijn we goed bezig met het betrekken van inwoners bij besluiten of juist niet. En we spraken over een brief die na de provinciale Statenverkiezingen namens de Friese gemeenten aan de coalitieonderhandelaars wordt gestuurd. Wat vinden gemeenten belangrijke onderwerpen voor de komende jaren, daar willen we het graag met de onderhandelaars over hebben. Namens de vereniging was ik donderdag in Den Haag om onder andere te spreken over de uitwerking van het klimaatakkoord voor gemeenten. Een ingewikkelde discussie die de komende jaren veel tijd én geld zal gaan kosten.

En dan nog de afscheidsreceptie van twee wethouders. Durk Durksz en Durk Stoker namen officieel afscheid. Vele handen zijn geschud en lovende woorden zijn gesproken. Terecht. Het is voor hen persoonlijk heel jammer dat ze, de één na bijna negen jaar en de ander na slechts ruim twee maanden, afscheid moesten nemen. Het is de consequentie van een politieke situatie. It is net oars.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.