Start u een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie? Het samenwerkingsverband Bureau Zelfstandigen Fryslân voert voor gemeente De Fryske Marren het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Het Bbz biedt startende ondernemers de mogelijkheid zich te laten begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap.