De gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer wordt na dit seizoen opnieuw ingericht.
Vorig jaar is besloten dat de camping - die nu vooral nog vaste standplaatsen heeft - volledig toeristisch wordt. Zo is de camping in de toekomst voor een breed publiek toegankelijk. Het college geeft hierbij de voorkeur aan een erfpachtconstructie. Hiermee zorg je voor een toekomstbestendige, toeristische camping met een gevarieerd aanbod van accommodaties. Voor het selecteren van een nieuwe exploitant schakelt het college een gespecialiseerde makelaar in.

Toegankelijk voor breed publiek

Het gaat om de exploitatie van 5,2 ha grond wat het college in erfpacht wil uitgeven. De ligging van de camping aan het IJsselmeer is uniek, zodat de bestemming van de grond in ieder geval toeristisch-recreatief blijft. Met een erfpachtconstructie kan de gemeente zorg blijven dragen voor de uitgangspunten: een camping met een gevarieerd aanbod, toegankelijk voor een breed publiek.

Realistisch en haalbaar

Door Van der Reest Advies is onderzocht welke vormen van exploitatie van de camping realistisch en haalbaar zijn. Er zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht, waaronder verkoop en erfpacht. Bij erfpacht blijft de gemeente eigenaar van de grond en kan het college zorg blijven dragen voor de uitgangspunten. Voordeel hiervan is ook dat de gemeente eigenaar blijft van de grond - 0,3 ha van de camping - die mogelijk in de toekomst nog voor de aanleg van een aquaduct in aanmerking komt.

Gevarieerd aanbod met nieuwe trends

Doel is om een haalbare en aantrekkelijk invulling te realiseren voor de camping. Wethouder Irona Groeneveld, portefeuillehouder ruimtelijk beheer: “Het is aan de nieuwe exploitant om de camping in te richten, als deze maar ‘volledig toeristisch wordt’ en een mix aanbiedt van camperplaatsen, toeristisch kamperen en verhuuraccommodaties”. Het ontwerp wordt eerst aan het college voorgelegd.

Makelaar

“Hierbij is ook het inspelen op nieuwe trends en behoeften belangrijk”, zegt Frans Veltman, wethouder toerisme en recreatie. “De inrichting van de camping moet een aanvulling zijn op het huidige aanbod in de omgeving. Om de procedure transparant te laten verlopen, heeft het onze voorkeur om bij de keuze van een nieuwe exploitant een gespecialiseerde makelaar in te schakelen”.

Planning besluitvorming en laatste seizoen

Planning is dat de gemeenteraad na de zomer vergadert over het collegevoorstel over de toekomstige exploitatie van camping Lemmer. Het grootste deel van de vaste campinggasten verblijft dit seizoen nog op de camping. De contracten zijn per 1 november 2021 beëindigd. Alle vaste campinggasten ontvangen een vergoeding voor het leeg maken van hun plek. Volgend jaar wordt gestart met de herinrichting.