Coronavirus

Coronafonds voor maatschappelijke organisaties

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in De Fryske Marren getroffen. Het Coronafonds is een noodfonds voor organisaties, verenigingen en stichtingen die door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en hier geen andere steun voor kunnen krijgen. Met deze ondersteuning wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor onze gemeenschap beperken, en de nadelige gevolgen herstellen.

Voor wie is het Coronafonds bedoeld?

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, zoals organisaties op het gebied van welzijn en sportverenigingen, uit gemeente De Fryske Marren. Professionele culturele instellingen die structureel door de gemeente worden gesubsidieerd zijn uitgezonderd van deze regeling.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De subsidie geldt als een compensatie van het corona-nadeel als gevolg van overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van het corona-nadeel.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het Coronafonds aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Bij het invullen moet u onderstaande bewijsstukken toevoegen. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

Aanvraagtermijn

Een volledige aanvraag dient uiterlijk 1 juli 2022 ingeleverd te zijn.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Bewijsstukken

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Coronafonds, dient de aanvraag de volgende informatie te omvatten:

Aanvraagformulier

Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Bij het invullen moet u bewijsstukken toevoegen. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.