Coronavirus

Nieuwsbrieven coronamaatregelen voor de horeca

We versturen regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de coronamaatregelen die gelden voor de horeca. Hieronder kunt u deze teruglezen.

Voorschriften tijdelijke terrassen tot 1 november 2021

Net als vorig seizoen hebben we voorschriften voor de tijdelijke terrassen opgesteld. Dit om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven en gezamenlijk alles in goede banen te leiden. Denk aan gebruik van terrasschermen, parasols, geluidsvoorschriften e.d.

Beste horeca-ondernemers,

De buitenterrassen zijn onder voorwaarden weer open en op zaterdag 5 juni wordt de derde stap van het openingsplan gezet en mogen eet- en drinkgelegenheden weer open van 6.00 – 22.00 uur. Horecagelegenheden mogen binnen weer gasten ontvangen, maximaal 50 personen per ruimte (excl. personeel). Dat is goed nieuws! Door ons aan de basisregels te houden, wordt stap voor stap meer mogelijk.

Geen EK voetbal op (grote) schermen

Over twee weken, op zondag 13 juni om 21.00 uur, speelt het Nederlands elftal zijn eerste EK-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Een groot EK-feest zit er dit jaar helaas niet in. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen gaan toch nog een keer praten over het plaatsen van tv-schermen tijdens het EK voetbal op terrassen. Televisieschermen in cafés en op terrassen zijn in ieder geval tot nader orde niet toegestaan. In horecagelegenheden mogen geen sportwedstrijden gekeken worden op een (groot) scherm. Dit geldt ook voor een optreden of ander mogelijk tot toeloop van publiek aanleiding gevend amusement. Muziek is te allen tijde niet toegestaan op het terras. Als de schermen en/of muziek op pleinen geplaatst worden, is het een evenement en die zijn vooralsnog ook niet toegestaan. Als de landelijke richtlijnen op dit gebied wijzigen, informeren we jullie hierover.

Blijf de basisregels volgen

Het is belangrijk dat de voorwaarden nageleefd worden, zodat er zo snel mogelijk een nieuw afwegingsmoment komt om meer verruimingen mogelijk te maken.
We blijven dan ook aandacht houden voor de basisregels, waaronder de 1,5 meter, en de sluitingstijden zoals die nu gelden.

Beste horeca-ondernemers,

Het is zover: vanaf woensdag 28 april mogen de buitenterrassen weer open. Hetzij onder voorwaarden, maar toch: het is goed nieuws!! We hebben veel aanvragen ontvangen waarbij u aangeeft weer gebruik te willen maken van de verruimde terrassen. Bij de voorwaarden die het kabinet stelt, wordt een beroep gedaan op de ondernemers. In deze horecanieuwsbrief zetten wij een aantal dingen voor u op een rij.

Terrassen open

Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht.

In de volgende stappen van het openingsplan van het kabinet worden de voorwaarden voor de horeca verruimd.

Groot huishouden en kinderen

Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. Het is niet toegestaan om met tafels te schuiven.

Feesten op terras

Feesten en bruiloften op terrassen zijn niet mogelijk. De ondernemer zal hier op toezien. Tafels mogen niet aan elkaar worden geschoven en het is verplicht om aan een tafel te zitten.

Aanvragen grotere terrasruimte

Met de meesten van u is contact geweest over grotere terrasruimte, net als vorig jaar. Op de meeste locaties wordt hier op dezelfde manier gebruik van gemaakt. We hadden als voorwaarde gesteld dat de veiligheid niet in geding moet zijn en dat er, waar nodig, toestemming van de omwonenden moet zijn.

U ontvangt voor het weekend de ontheffing

Iedere ondernemer ontvangt vrijdag 23 april voor het eind van de dag de eigen ontheffing voor de ingediende aanvraag. Heeft u deze niet ontvangen, neem dan maandag 26 april z.s.m. contact op met Sietie Bruinsma, bereikbaar via telefoonnummer 14 05 14. De verkeersbesluiten zullen voor 28 april worden genomen, zodat u vanaf woensdag 28 april kunt starten met uw plannen. De ontheffing geldt, zoals het nu staat, tot 1 november 2021.

Voorschriften tijdelijke terrassen

Net als vorig seizoen hebben we voorschriften voor de tijdelijke terrassen opgesteld. Dit om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven en gezamenlijk alles in goede banen te leiden. Denk aan gebruik van terrasschermen, parasols, geluidsvoorschriften e.d. De voorschriften kunt u hieronder downloaden en gelden ook tot 1 november 2021.

Voorschriften tijdelijke terrassen tot 1 november 2021

We houden individueel contact met de ondernemers waar nog vragen zijn. Ook nieuwe vragen kunt u altijd stellen via de postbus horeca@defryskemaren.nl of telefonisch op 14 05 14; contactpersonen zijn Peter Kort en Sietie Bruinsma.

We wensen u allen een heel mooi seizoen toe!!

Beste horecaondernemers,

In de laatste persconferentie gaf het kabinet aan dat er mogelijk per 31 maart ruimte komt voor versoepeling van de huidige maatregelen. Dit kan als het aantal bezette ziekenhuisbedden door corona stabiel blijft. Op 23 maart neemt het kabinet hierover een besluit en horen we of de buitenterrassen, onder voorwaarden, weer open mogen. Iets waar we allemaal naar uit kijken.

Perspectief

Op het moment dat het kabinet besluit tot versoepeling, willen we u net als vorig jaar weer de ruimte geven om de buitenterrassen uit te breiden. We hanteren daarbij dezelfde uitgangspunten als vorig jaar en waar nodig nemen we verkeersmaatregelen. Het uitgangspunt is om de verruiming voor terrassen tot 1 november 2021 te bieden, zolang dit mogelijk is en nodig is binnen de coronamaatregelen. Met deze nieuwsbrief attenderen we u op dit voornemen en vragen we om uw plan alvast bij ons kenbaar te maken, zodat we hier tijdig op in kunnen spelen.

Mail uw plan voor 21 maart 12.00 uur

We gaan ervan uit dat de 1,5 meter maatregel voorlopig nog blijft gelden. Daarbij zijn ruimere terrassen een oplossing zodat u ‘coronaproof’ toch voldoende mensen kunt ontvangen. Deze verruiming biedt ook dit jaar perspectief. Overleg alvast met omwonenden of andere ondernemers als dat nodig is voor uw plan, bijvoorbeeld door gebruik van iemands grond en/of gemeentegrond. Houd rekening met elkaar en geef dat ook aan in uw plan. Mail uw plan en (globale) situatieschets voor zondag 21 maart 12.00 uur naar horeca@defryskemarren.nl. Als u hetzelfde plan heeft als vorig jaar, is een mailtje waarin u dat vermeldt voldoende. Maar wellicht zijn er ook nieuwe initiatieven. Ook voor vragen kunt u op het genoemde mailadres terecht.

Maandag 22 maart bekijken wij de plannen, de mogelijkheden en eventuele knelpunten. Zo kunnen we dit weer tijdig met elkaar voorbereiden. U ontvangt daarna zo gauw mogelijk bericht van ons (uiterlijk 26 maart). Zodra het kabinet groen licht geeft voor de horeca, heeft u duidelijkheid en kan het plan zo gauw mogelijk worden uitgevoerd.

Uitgangspunten

De mogelijkheden voor terrasschermen en openingstijden blijven gelijk aan vorig jaar, voor zover dat mogelijk is binnen de dan geldende RIVM-maatregelen. Gebruik van pontons: in principe niet; ze mogen in elk geval niet in de doorgaande vaarroute liggen of aanlegplaatsen belemmeren. Gebruik van gemeentegrond is toegestaan in overleg met gemeente en andere belanghebbenden. Geef in uw mail zoveel mogelijk uw ideeën en vragen aan. We houden contact. Ook Koninklijke Horeca kan met nieuwe richtlijnen komen.

Tot zover deze nieuwsbrief. Voor vragen kunt u terecht bij Sietie Bruinsma of Peter Kort op telefoonnummer 14 05 14 of via mail naar horeca@defryskemarren.nl.

Beste horecaondernemers,

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving met betrekking tot het sluiten van de horeca voor de komende vier weken, is besproken hoe om te gaan met de aangebrachte overkappingen bij de terrassen van de horeca en de tijdelijke terrasverruiming.

Tijdelijke verruiming tot 1 november

De overkappingen die onderdeel zijn van de tijdelijke terrasverruiming hoeven niet eerder opgeruimd te worden dan voor 1 november. Na 1 november moeten de tijdelijke terrasverruimingen en de daarbij horende overkappingen afgebroken zijn. Ook de verkeersbesluiten die gekoppeld zijn aan een aantal terrasvergrotingen, zijn na 1 november niet meer geldig. Vorige week zijn de aangescherpte maatregelen van kracht geworden en het is onzeker hoe lang dit gaat duren. We vinden het dan ook verstandig om de ontwikkelingen eerst af te wachten en hier niet op vooruit te lopen.

Overkapping van bestaand terras

De overkappingen op het bestaande terras mogen tijdens de wintermaanden blijven staan. Als een klant een bestelling ophaalt, kan men onder de overkapping van het bestaande terras wachten. Als horecaondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand. Daarnaast moet er duidelijk worden aangegeven dat het niet mogelijk is om de terrassen te gebruiken. Het laten staan van de tafels en stoelen kan uitnodigend zijn.

Verantwoordelijkheid

Als er sprake is van samenkomst of andere overlast op de terrassen, moeten de overkappingen worden afgebroken. Daar gaan we niet van uit, maar we willen u hier wel van tevoren op attenderen. We willen u als horecaondernemer zoveel mogelijk helpen met de mogelijkheden die er binnen de regels zijn. Daarnaast willen we onze inwoners beschermen; daarbij hoort ook de naleving van bestaande regels.

Voor vragen kunt u terecht bij Sietie Bruinsma, Monique Reekers of Peter Kort via mailbericht naar horeca@defryskemarren.nl of telefonisch op 14 05 14.

Beste horecaondernemer,

Door de coronamaatregelen heeft u dit jaar helaas een kort seizoen. Ook heeft u bijna geen gebruik kunnen maken van ontheffing voor incidentele festiviteiten. Gemeente De Fryske Marren wil u hierin graag tegemoet komen door het aantal incidentele festiviteiten in 2021 te verhogen naar het maximaal toegestane aantal van 12.

12 keer ontheffing in 2021

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunt u normaal gesproken 10 keer per jaar ontheffing vragen voor incidentele festiviteiten. Bijvoorbeeld voor een bruiloft of feest met livemuziek of een DJ, waarbij u niet aan geldende geluidsvoorschriften kunt voldoen. In 2021 verhogen wij dit aantal eenmalig naar 12. Meer dan 12 is op basis van de milieuwetgeving helaas niet toegestaan.

Vragen?

Naast onze andere mogelijkheden voor horecaondernemers, waaronder het vergroten van de terrassen, willen wij u ook graag op deze manier ondersteunen. Heeft u vragen over deze of onze andere mogelijkheden? Mail of bel met Sietie Bruinsma en Monique Reekers via telefoonnummer 14 05 14 of info@defryskemarren.nl.

We wensen u een fijne zomer en veel succes met de voorbereiding van uw festiviteiten.

Beste evenementenorganisatoren,

Per 1 juli mogen er weer evenementen en activiteiten georganiseerd worden. Gaat u iets organiseren? Check dan eerst de onderstaande voorwaarden, want er zijn verschillende spelregels waar u en de bezoekers/deelnemers zich aan moeten houden. Als organisator van een evenement of activiteit bent u hiervoor verantwoordelijk. Vanuit de gemeente willen we u hierbij zo goed mogelijk begeleiden. We attenderen u hierop in deze nieuwsbrief; dezelfde informatie vindt u ook op onze website.

Voor alle activiteiten en evenementen geldt: meldt deze zo snel mogelijk maar in elk geval voor 1 augustus bij ons aan en check het coronadraaiboek.

1,5 meter afstand houden

De algemene, landelijke richtlijnen voor afstand houden gelden altijd, wat u ook doet. Voor de onderlinge afstand geldt: iedereen moet 1,5 meter afstand houden met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en voor jongeren van 13 tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Algemene regels voor binnen en buiten

Binnen

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen per ruimte.

Deze algemene informatie over afstand houden vindt u ook op de website van de Rijksoverheid, hier staan altijd de laatste richtlijnen.

Regels voor evenementen en activiteiten

Als u een evenement of activiteit organiseert, moet u dit eerst toetsen aan <de voorwaarden in het coronadraaiboek>. Deze toets is nodig voor elk evenement en elke activiteit, ook als dit een niet-vergunningsplichtig evenement is op openbaar terrein, zoals een buurt-BBQ, een braderie of een viswedstrijd. We doen dit in de coronaperiode, om de organisatie van evenementen en activiteiten op verantwoorde wijze mogelijk te maken en de veiligheid te blijven garanderen. Voldoet uw activiteit niet aan de punten in het coronadraaiboek, dan kunt u geen aanvraag voor een activiteit indienen en de activiteit niet organiseren.

Coronadraaiboek

Kunt u aan de voorwaarden in het draaiboek voldoen, dan kunt u uw activiteit of evenement bij ons aanvragen/melden via info@defryskemarren.nl. Dit geldt voor alle evenementen en activiteiten die vanaf 1 juli plaatsvinden. Bij alle activiteiten vragen wij u om het coronadraaiboek mee te sturen, om te laten zien dat u aan de voorwaarden kunt voldoen. Als organisator van een evenement of activiteit bent u hier verantwoordelijk voor. Naast de coronatoets, geldt de reguliere aanvraagprocedure voor evenementen.

Overleg over draaiboek

Heeft u een kleine, vergunningsvrije activiteit (en/of op eigen terrein), doorloop ook dan voor uzelf de toets om te kijken of u aan de voorwaarden kunt voldoen. Het is dan is het wellicht niet nodig om een volledig coronadraaiboek in te dienen. Dit kunt u met ons overleggen op het moment dat u de activiteit aanmeldt via info@defryskemarren.nl of telefonisch op 14 05 14. De melding van alle activiteiten (groot en klein) is in deze coronaperiode nodig, zodat de hulpdiensten zicht houden op het aantal activiteiten.

Vervolg evenementenkalender

Als u een (nieuw) evenement of een activiteit wilt organiseren die nog niet op de evenementenkalender staat, dan vragen wij u om dit zo gauw mogelijk maar in elk geval voor 1 augustus bij ons te melden. We kunnen dan namelijk regionaal afstemmen met de Veiligheidsregio Fryslân over de inzet van hulpdiensten, zoals politie en GGD Fryslân.

NB Deze regionale afstemming geldt alleen voor vergunningsplichtige evenementen. Vergunningsvrije, kleine activiteiten stemmen we niet regionaal af, maar moeten wel bij de gemeente gemeld worden en voldoen aan het coronadraaiboek. Na aanmelding ontvangt u hierover zo vlot mogelijk een reactie van ons, zodat u aan de slag kunt met de organisatie.
Vergunningsaanvraag

Na de regionale afstemming van uw plan, ontvangt u bericht van ons of er ruimte is voor uw activiteit. Vervolgens vraagt u de vergunning aan. Houd bij vergunningsplichtige evenementen rekening met een aanvraagprocedure van minimaal 6 weken. In de praktijk betekent dit dat nieuwe, vergunningsplichtige evenementen niet voor 15 september kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor evenementen die verplaatst zijn/worden naar een datum na 1 juli.

Heeft u al een evenementenvergunning aangevraagd of een melding gedaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk het coronadraaiboek van uw activiteit. Uw activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in het coronadraaiboek.

Vragen?

Met deze richtlijnen willen we u houvast geven bij het organiseren van uw activiteit. Heeft u hierover vragen? Mail of bel met Sietie Bruinsma, Monique Reekers of André Jonker via telefoonnummer 14 05 14 of info@defryskemarren.nl.

We wensen u een fijne zomer en veel succes met de voorbereiding van uw evenement of activiteit.

Beste ondernemers,

Maandag 1 juni is het zover en mag de horeca weer open. Overal is hard gewerkt aan de voorbereidingen en aanpassingen. Hier willen we graag onze waardering voor uitspreken. In deze nieuwsbrief zetten wij nog een aantal zaken voor u op een rij.

Uw terras moet voldoen aan de RIVM-maatregelen

Met ingang van 1 juni 12.00 uur, kunnen terrassen weer open en mogen cafés en restaurants binnen maximaal 30 gasten ontvangen. Bij het openen van horecagelegenheden gelden de RIVM-maatregelen. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de RIVM-richtlijnen binnen uw bedrijf en bij de uitoefening van de werkzaamheden. Op de website van de Rijskoverheid, staan de actuele richtlijnen voor ondernemers op een rij.

Protocol Heropening Horeca

Koninklijke Horeca Nederland heeft het protocol voor eet- en drinkgelegenheden aangepast aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Dit protocol geeft richtlijnen voor de 1,5 meter maatregel en de wijze van bedienen. Het aangepaste Protocol Heropening Horeca is nu beschikbaar.

Het protocol is opgesteld in afstemming met de overheid en is daarmee in lijn met de voorschriften die vanaf 1 juni gelden, aldus de KHN. Het is een richtlijn gebaseerd op de informatie die bij KHN nu bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels etc. blijven onverkort van toepassing. De Noodverordening wordt op dit moment aangepast door de veiligheidsregio. Zodra de nieuwe noodverordening beschikbaar is, vindt u hem op onze website.

Als door de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.

Heeft u een plan voor terrasuitbreiding ingediend?

We hebben per ingediend plan gereageerd, zodat u weet wat er mogelijk is. Waar nodig zijn we op locatie geweest en hebben we gezamenlijk gekeken naar oplossingen en mogelijkheden voor meer terrasruimte. In overleg is ook gekeken naar de voorwaarden voor veiligheid, zoals calamiteiten en vluchtroutes. Een aantal dorpen heeft een gezamenlijk plan ingediend, vaak in overleg met de winkeliers, waardoor er mooie initiatieven zijn ontstaan waar ook draagvlak voor is.

Voorwaarden en contact

Voor de ingediende plannen gelden een aantal voorwaarden. Deze ontvangt u van de gemeente. Daarnaast zijn er vaak op maat nog afspraken gemaakt.

Wij blijven met u in gesprek

We zitten in een periode waarin we opnieuw onze weg moeten vinden en om moeten gaan met de maatregelen. Samen zijn we verantwoordelijk om hier iets goeds van te maken. De komende tijd gaan we dit met elkaar ervaren. Er zullen vast nog nieuwe inzichten komen of aanpassingen worden gedaan. Laten we hierover contact houden met elkaar.

Loopt u ergens tegenaan of heeft u vragen, is er iets onduidelijk, neem dan contact met ons op. Dat kan met Sietie Bruinsma of met Peter Kort of door een mail te sturen naar horeca@defryskemarren.nl.

We wensen u heel veel succes!

Beste horeca-ondernemers,

Als het coronavirus onder controle blijft, kan de horeca vanaf 1 juni onder een aantal voorwaarden weer open. U bent al druk bezig met de voorbereidingen, merken we van verschillende kanten. Als gemeente denken we graag met u mee. We zetten in deze nieuwsbrief zowel de landelijke als de lokale richtlijnen op een rij, zodat u binnen deze kaders aan de slag kunt met uw plannen.

Wat gaat er – als alles goed blijft gaan – veranderen per 1 juni 2020?

 • Terrassen met zitplaatsen aan tafels waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden zijn weer toegestaan (het gaat hier niet om een maximum aantal personen; het gaat om het kunnen waarborgen van de 1,5 meter afstand).
 • Restaurants, cafés en culturele instellingen mogen binnen open, onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren of zich aanmelden;
  • vooraf vindt een check plaats om in te schatten of er (gezondheids)risico’s zijn (gesprek ondernemer klant).
 • Sportkantines blijven nog dicht.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u het volledige overzicht van de nieuwe maatregelen.

Lokale mogelijkheden en voorwaarden

Om u te helpen bij het maken van plannen voor de situatie per 1 juni, hebben we een aantal richtlijnen op een rij gezet:

 • Tijdelijke verruiming van terrassen is mogelijk: aansluiting zoeken bij bestaande terrassen en gebruik maken van de openbare ruimte.
 • Het gaat om zitplaatsen (met tafels en stoelen); geen statafels met krukken.
 • Overleg met collega/buurondernemers over het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte en kom waar mogelijk met gezamenlijke initiatieven.
 • Overleg met eigenaren/winkeliers als u gebruik wilt maken van de ruimte voor hun pand/gevel (ook qua tijden).
 • Houd rekening met verkeer, veiligheid, omwonenden, calamiteitenroutes en toegankelijkheid van winkels etc. (hier zullen wij de initiatieven ook op toetsen).
 • Parasols en partytenten zonder zijkant zijn toegestaan op de terrassen.
 • Dit geldt ook voor windschermen, indien veilig en tot een hoogte van 1,40 meter.
 • Openingstijden: aansluiten bij de huidige open- en sluitingstijden van horeca en terrassen.
 • Versterkte muziek op de terrassen is niet mogelijk (i.v.m. geen evenementen).
 • Sanitaire voorzieningen: geef in uw voorstel aan hoe u dit wilt inrichten, passend bij het aantal zitplaatsen van uw horecagelegenheid/terras.
 • M.b.t. wensen voor een buitentap: hier gaan we terughoudend mee om; in overleg bespreken we dit.
 • Deze richtlijnen houden we aan tot 1 oktober 2020 (uiteraard onder voorbehoud van nieuwe landelijke of lokale ontwikkelingen).

Mail uw plan voor 18 mei 2020 naar horeca@defryskemarren.nl

We hebben al veel contact gehad met ondernemers over verschillende ideeën. Op basis daarvan zijn bovenstaande richtlijnen ontstaan. Deze kunt u gebruiken voor uw eigen plan/voorbereiding. Uw voorstel ontvangen we graag van u – alleen als u wilt afwijken van de huidige situatie, ruimte en/of vergunning – zodat we kunnen kijken of dit mogelijk is. Natuurlijk is dit vaak maatwerk. Mail uw plan/idee maandag 18 mei 2020 voor 10.00 uur naar horeca@defryskemarren.nl. Dan toetsen wij dit z.s.m. op haalbaarheid, waarbij we rekening houden met aspecten zoals openbare orde en veiligheid, calamiteitenroutes, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, geluidshinder en handhaving. Dit doen we samen met politie en brandweer.

We staan open voor creatieve ideeën en denken graag met u mee. Ook houden we contact met de Koninklijke Horeca. Doel is dat u op 1 juni de deuren weer kunt openen.

NB Kunt u open onder de huidige vergunning en heeft u geen extra wensen, dan hoeft u ons niet te mailen; uiteraard blijft het belangrijk dat u zich aan de RIVM-maatregelen houdt.

Vragen en ideeën

We bekijken uw plan zo snel mogelijk zodat u met de voorbereidingen aan de slag kunt. Natuurlijk kunt u ons ook na 18 mei 10.00 uur nog mailen, maar het eerste overleg over de plannen is op 18 mei 2020. Ook voor vragen kunt u terecht op het mailadres horeca@defryskemarren.nl, of neem telefonisch contact op met Sietie Bruinsma of Peter Kort, op 14 05 14.

Met vriendelijke groet,

Frans Veltman, wethouder
Sietie Bruinsma, vergunningverlener
Lourens Bergsma, beleidsadviseur bedrijven
Peter Kort, bedrijvencontactfunctionaris

Beste horeca-ondernemers,

Afgelopen woensdagavond maakte het kabinet bekend dat een aantal maatregelen kan worden verruimd. Als het virus onder controle blijft, kan de horeca vanaf 1 juni onder een aantal voorwaarden weer open.

Wat gaat er naar verwachting veranderen per 1 juni 2020?

 • Terrassen met zitplaatsen aan tafels waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden zijn weer toegestaan (het gaat hier niet om een maximum aantal personen; het gaat om het kunnen waarborgen van de 1,5 meter afstand).
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen binnen open, onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren of zich aanmelden;
  • vooraf vindt een check plaats om in te schatten of er (gezondheids)risico’s zijn (gesprek ondernemer klant).
 • NB Sportkantines blijven nog dicht.

We denken mee met oplossingen

Als gemeente denken we graag met u mee bij de voorbereidingen en initiatieven, zodat u inderdaad vanaf 1 juni weer opent kunt. Bijvoorbeeld door het verruimen van terrassen waarbij gebruikt wordt gemaakt van de openbare ruimte. Natuurlijk moeten we rekening houden met aspecten zoals veiligheid en calamiteitenroutes. Deze kaders / richtlijnen zetten we eerst voor u op een rij, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn en daarbinnen uw aanpak kunt vormgeven.

We hebben deze week al veel contact gehad met ondernemers over verschillende ideeën vanwege de aankomende verruiming van de maatregelen. Vanaf maandag nemen we weer contact op met deze ondernemers, over de mogelijkheden en de kaders. Op onze website vindt u de link naar de actuele maatregelen van de rijksoverheid; dit vullen we komende week aan met lokale informatie (lokale richtlijnen zoals openingstijden) en de noodverordening vanuit veiligheidsregio Fryslân, zodra deze weer is vastgesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sietie Bruinsma of Peter Kort, via mail info@defryskemarren.nl of telefonisch op 14 05 14.

Beste horeca-ondernemers,

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal actuele onderwerpen:

 • Initiatieven (evenementen).
 • Terrassen die nog uitgestald zijn.
 • Andere initiatieven en ideeën.

Evenementen en andere samenkomsten zijn niet toegestaan

Het is een lastige tijd voor ons allemaal. Het is verschrikkelijk jammer dat al die mooie evenementen in Nederland en onze gemeente niet door kunnen gaan en we merken dat men overal op zoek gaat naar alternatieven. De richtlijn blijft echter dat het samenkomen van groepen mensen niet is toegestaan en dat het oproepen of organiseren van bijeenkomsten van meer dan twee personen niet mag. Dit staat ook in de noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân, die is vastgesteld op basis van de landelijke richtlijnen.

Graag attenderen we u hierop. Deze noodverordening geldt in alle Friese gemeenten en het is de taak van onze toezichthouders en de politie om hierop te handhaven. We willen u dan ook vragen om u hier ook de komende tijd aan te blijven houden. Over het algemeen gaat het goed in onze gemeente en we waarderen uw inzet, begrip en doorzettingsvermogen. Voor alle duidelijkheid zetten we in deze nieuwsbrief nog een aantal richtlijnen op een rij, om misverstanden te voorkomen.

Geen samenkomst van mensen stimuleren

Door het rondrijden met bijvoorbeeld een bierwagen met DJ, een muziekwagen/tour of het optreden van een orkest, is er sprake van een evenement, wat niet is toegestaan. Het verstrekken van alcohol, al dan niet betaald, is op grond van de drank- en horecawet aan regels gebonden. Momenteel mag dit alleen vanuit een slijterij, voor gebruik anders dan ter plaatse. Vanuit de horeca mag dit niet. Bij evenementen kan in normale omstandigheden ontheffing worden verleend (ingevolge artikel 35) voor het verstrekken van alcohol op een evenemententerrein, maar dat is nu niet mogelijk. Het belangrijkste is de richtlijn over samenkomsten: een oproep tot samenkomst van meer dan twee personen mag momenteel niet.

We zullen ons daar allemaal nog aan moeten houden de komende tijd en vragen dan ook om uw medewerking. Gelukkig zien we ook veel ideeën ontstaan rondom het afhalen en bezorgen bij horecaondernemingen, wat wel kan (hierbij geldt zonder alcoholhoudende drank). Kern is dat het afhalen en bezorgen op individuele basis moet blijven, niet georganiseerd of in groepsverband. Het gaat erom dat we geen samenkomst van mensen stimuleren.

Geen gebruik van terrassen

Omdat de horeca gesloten is (uitgezonderd afhalen en bezorgen) mogen ook de terrassen niet worden gebruikt. De meeste ondernemers hebben de terrassen opgeruimd. Hier en daar staan nog ingerichte terrassen of terrassen die niet ontoegankelijk zijn gemaakt. We zien dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van deze terrassen / banken bij horeca door inwoners om eten te nuttigen dat men gekocht heeft of van huis heeft mee genomen. Omdat gebruik van terrassen momenteel niet mag, willen we u adviseren om de terrassen toch op te ruimen of bijvoorbeeld rood-wit lint te spannen, zodat dit niet meer mogelijk is en ook zichtbaar/duidelijk is voor inwoners en bezoekers. Zo helpt u ook de ondernemers waar iets afgehaald kan worden. En: er zijn voor inwoners nog genoeg plekjes om op veilige afstand van elkaar iets te kunnen nuttigen.

Andere initiatieven en ideeën

Hoewel wij begrijpen dat het momenteel voor iedereen een erg moeilijke tijd is, zeker voor de horeca, willen wij toch oproepen om op te passen met creatieve ideeën. Momenteel komen er bijna dagelijks mooie en bijzondere initiatieven bij ons binnen. De bedenkers geven vaak aan dat ze goed hebben nagedacht over de coronamaatregelen: dat tijdens hun activiteiten de afstandscriteria streng in acht genomen worden. Wij waarderen de oprechtheid en het initiatief, maar het is en blijft in bijna alle gevallen in strijd met de kern van de maatregelen.

Want die is en blijft: organiseer geen activiteiten en blijf zo veel mogelijk thuis.

We vragen om uw begrip en medewerking. Zodra er weer meer ruimte komt vanuit het kabinet, zal er ook in onze gemeente weer meer mogelijk zijn. We moeten nog even geduld hebben.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sietie Bruinsma of Monique Reekers via 14 05 14 of per mail via info@defryskemarren.nl.

In verband met het coronavirus is vanaf nu een noodverordening van kracht, ook in onze gemeente. Deze is op 16 maart vastgesteld door de Veiligheidsregio Fryslân, in overleg met alle Friese gemeenten. De noodverordening en de toelichting geven duidelijkheid over de afspraken, onder andere voor de horeca. Dit naar aanleiding van de landelijke maatregelen die zondag bekend zijn gemaakt.