Coronavirus

Ondernemers en zzp’ers

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door corona met bestaande en nieuwe regelingen. Check wat je mogelijkheden zijn.

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen voor ondernemers en bedrijven door de uitbraak van het coronavirus.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.nl.

We versturen regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de coronamaatregelen die gelden voor de horeca.

Aanvragen van de Tozo-regeling kan per 1 oktober niet meer. Heeft u na de Tozo-regeling nog ondersteuning nodig voor uw bedrijf? Bekijk de mogelijkheden van de Bbz-regeling, uiteraard ook als u geen gebruik heeft gemaakt van de Tozo-regeling.

Kijk voor informatie over de Bbz-regeling op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het gaat hierbij om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet directe gevolgen ondervinden. De gezondheidsmaatregelen hebben directie gevolgen voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden.

Uitbreiding regeling vanaf 15 april 2020

Het kabinet heeft op 7 april 2020 besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. De bijbehorende SBI-codes vindt u op de website van de rijksdienst voor ondernemend Nederland (rvo). De TOGS-regeling is alleen online aan te vragen. Hier kunt u de lijst met branches en sectoren bekijken en uw aanvraag indienen.

Verzending belastingaanslag 2022

Eind januari 2022 heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022 in uw (digitale) brievenbus ontvangen. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de website pagina belastingen.

Subsidies bij evenementen

Er is vaak subsidie verleend, ook hiervoor hebben we een speciale regeling. Daarnaast zijn er nog aanvragen in behandeling en bestaat er onzekerheid over de betaling van leges bij de opstartprocedure van een toekomstig evenement. Meer informatie hierover vindt u bij ‘organisatoren van evenementen’.

Supermarkten en winkeliers

Supermarkten hebben ruimere bevoorradingstijden gekregen, dit na overleg met een aantal supermarkten in onze gemeente. De bevoorradingstijden voor supermarkten zijn nu in heel Fryslân verruimd naar 24 uur per dag. Dit om de bevoorrading op peil te kunnen houden in deze lastige tijd. Voor alle winkels geldt een deurbeleid, zodat we 1,5 meter afstand houden. Hierbij vragen we ieders medewerking. Winkeliers kunnen naar eigen inzicht de openingstijden aanpassen aan de situatie in deze periode.

Contact

Vanuit de bedrijvencontactfunctionarissen en de wethouders Frans Veltman en Jos Boerland, houden we contact met de bedrijven, winkeliers- en ondernemersverenigingen. We denken mee over maatregelen en kijken naar mogelijke oplossingen voor deze lastige periode.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Hier kunt u meer informatie krijgen:

Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen.

Op 8 oktober zijn de volgende subsidieregelingen opengesteld:

  • Innovatiematrix (gesloten)
  • Nieuwe economie challenge
  • Toekomstgericht investeren

Voor de regelingen was de aanvraagperiode tot en met 1 februari 2021.

Let op: Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Dat betekent dat nieuwe aanvragen waarschijnlijk geweigerd zullen worden.

Nieuwe economie challenge

Wil je een innovatief idee verder ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’. Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen.

De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Toekomstgericht investeren

Met deze regeling kun je subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen.

De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 per project.

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor deze subsidie?
Alle Friese KvK-geregistreerde organisaties kunnen een subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân.

2. Hoe hoog is de subsidie?
De Innovatiematrix biedt per innovatief idee € 2.500. De overige regelingen bedragen 70% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 of € 15.000.

3. Waar mag ik de subsidie aan besteden?
De subsidie is te gebruiken voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een prototype of de toepassing van innovatie op productie- en bedrijfsprocessen.

4. Wat voor documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor deze subsidie?
Via de subsidiepagina van provincie Fryslân moeten in ieder geval de volgende documenten aangeleverd worden: – Een recent en actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel; – Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring; – Overige documenten die opgevraagd worden.

5. Wat voor verplichtingen zitten er aan deze subsidieregeling?
Afhankelijk van de subsidie die je aanvraagt en ontvangt, zijn er de volgende verplichtingen:

  • De gesubsidieerde activiteit moet binnen een jaar na de verzenddatum van het besluit zijn gerealiseerd;
  • Het gesprek met de innovatiematrix-tafel moet zo snel mogelijk na de datum van subsidieverstrekking plaatsvinden;
  • Op verzoek aantonen dat de activiteit conform aanvraag heeft plaatsgevonden.

 Meer informatie of aanvragen? www.fryslan.frl/herstelpakket.