Coronavirus

Sport en bewegen

Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. Op deze pagina meer informatie over de maatregelen voor sport en bewegen.

Overzicht van landelijke maatregelen

De landelijke richtlijnen over sport en bewegen kunt u in een handig overzicht nalezen op de website van de Rijksoverheid en de website van NOC*NSF. Beide websites worden regelmatig bijgewerkt.

Inzet buurtwerkers sport en sportbedrijf

De buurtwerkers sport van De Kear en de medewerkers van ons sportbedrijf (Swimfun & Sportfun), kunnen de verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij het aanbieden van activiteiten. Ook organiseren zij samen met de sport- en beweegaanbieders activiteiten voor jeugd en andere inwoners die geen lid zijn van een sportvereniging. De verenigingen kunnen zich dan blijven richten op hun bestaande leden. Doel is om samen ervoor te zorgen dat we iedereen weer kunnen laten sporten en bewegen.

Vragen?

Aanvullende vragen over het sporten in onze gemeente kunt u mailen naar sportzaken@defryskemarren.nl.

Met het protocol ‘verantwoord sporten’ willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG (vereniging sport en gemeenten) zowel gemeenten als verenigingen en sportscholen richting geven hoe te handelen. Het protocol zet de aandachtspunten voor de verdere uitwerking van de landelijke maatregelen op een rij. Dit biedt een handig overzicht en checklist voor zowel gemeenten als verenigingen, waarbij ruimte is voor lokaal maatwerk, natuurlijk binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Op de website van NOC*NSF staat altijd de meeste actuele versie.

Ook kunnen er per sport specifieke protocollen worden opgesteld, binnen dezelfde RIVM-richtlijnen. Vaak worden/zijn sportverenigingen hier vanuit hun eigen bond over geïnformeerd. Deze protocollen kun je gebruiken als basis voor je eigen vereniging.

Sportprotocol

Verenigingen moeten zorgdragen voor de richtlijnen in het sportprotocol, zodat we in deze crisisperiode zorgen voor een verantwoorde manier van sporten met elkaar. De landelijke sportbonden hebben protocollen opgesteld, in lijn met de RIVM-maatregelen en gebaseerd op het algemene sportprotocol van NOC*NSF en de VSG (vereniging sport en gemeenten).

De bonden informeren hun verenigingen hier zelf over. Als uw sportbond een protocol heeft opgesteld, moet u zich als vereniging ook aan dit protocol houden. Op de website van NOC*NSF staat altijd de meeste actuele versie.

De landelijke richtlijnen kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid. We wensen iedereen weer veel sport- en beweegplezier!