Coronavirus

Zorg en ondersteuning

Ook de (Wmo-)zorgaanbieders moeten passende maatregelen treffen in verband met het coronavirus. Hierdoor kan het zijn dat de geboden ondersteuning ander is dan u gewend bent.

Ook de (Wmo-)zorgaanbieders moeten passende maatregelen treffen in verband met het coronavirus. Hierdoor kan het zijn dat de geboden ondersteuning ander is dan u gewend bent. De zorgaanbieders proberen de noodzakelijke ondersteuning zo veel mogelijk in stand te houden en zoeken daarbij naar goedwerkende alternatieven. Dagbesteding kan bijvoorbeeld “aan huis” of in kleinere setting plaats vinden en er wordt hulp op afstand geboden met beeldzorg of gewoon telefonisch.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de aangeboden zorg in de komende periode, dan kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder.

Sociaal wijkteam
Heeft u hulp nodig op het gebied van zorg & ondersteuning, werk & inkomen of jeugd & gezin, dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 14 05 14 (zonder kengetal).

Bent u mantelzorger?
Als mantelzorger wilt u weten waar u rekening mee moet houden in de zorg voor uw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet?

U kunt vragen hebben als:

Ik mag niet meer op bezoek in verpleeghuis/zorginstelling. Hoe kan ik toch in contact blijven met mijn partner/ouder/kind?
Ik hoor dat het verstandig is om nu uit de buurt te blijven van de kwetsbare ouderen. Maar ik voel mij goed en wil graag bij mijn partner/ouder/kind op bezoek. Doe ik daar wel goed aan?
De dagbesteding van mijn partner/ouder/kind is gestopt. Wat moet ik nu?
Ik heb griepachtige verschijnselen. Mijn partner/ouder/kind kan niet alleen gelaten worden. Kan ik de thuiszorg aanspreken om extra taken van mij over te nemen?
Ik wil als mantelzorger liever niet te veel naar buiten. Wie kan mij helpen met klussen, boodschappen, etc.?
Woont degene voor wie u zorgt niet bij u in huis? En heeft uw naaste tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die u niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag u hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat u dan een eigen verklaring avondklok bij u hebt.
Heeft u behoefte aan een gesprek om uw zorg te delen of is er hulp nodig met praktische zaken? Sociaal werk De Kear denkt graag met u mee. Kijk voor meer informatie en lokale initiatieven voor mantelzorgers op www.sociaalwerkdekear.nl/coronavirus. U kunt ook contact met Sociaal Werk De Kear opnemen via mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl of telefoonnummer 0513 – 334 270.

Coulanceregeling
Gemeente De Fryske Marren waardeert de inzet van onze zorgaanbieders zeer. Wij begrijpen dat het niet altijd mogelijk is om de normale geïndiceerde diensten te leveren. Daarom heeft gemeente De Fryske Marren een coulance-regeling afgesproken. De coulanceregeling is inmiddels verlengd tot 1 juli. Meer informatie vindt u in onderstaande brief en veelgestelde vragen en antwoorden. Alle Wmo-zorgaanbieders hebben deze brief van de gemeente ontvangen.

Binnenkort stellen wij de meerkostenregeling vast
Het treffen van passende maatregelen kan kosten met zich meebrengen. Binnenkort kunnen de zorgaanbieders de extra kosten die daarmee gepaard gaan vergoed krijgen. De gemeente stelt hiervoor binnenkort een meerkostenregeling vast. Deze regeling sluit aan op de landelijke afspraken.

Het kabinet heeft onlangs maatregelen genomen om burgers die verplicht in quarantaine moeten te ondersteunen door middel van een sociaal ondersteuningspakket. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning. Het is belangrijk dat de zorg en ondersteuning voor de mensen die in quarantaine moeten doorgaat. Dit sociaal ondersteuningspakket is er voor mensen die niet in staat zijn de problemen die door thuisquarantaine kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen.

In de folder op de site van de Rijksoverheid staat alle informatie over thuisquarantaine. Er is steun en hulp beschikbaar als u dat nodig heeft. In deze gids leest u meer informatie over de thuisquarantaine.

Vragen?

Heeft u vragen over de thuisquarantaine? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14.