Op bedrijventerrein De Burde zijn nog mogelijkheden voor nieuwe bedrijven.

Bekijk beschikbare kavels

Indicatief zijn percelen ingetekend. De te verkopen percelen liggen nog niet vast. In overleg met u kunnen we de grootte van het perceel vaststellen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionarissen.

Verkoopprijzen

De verkoopprijzen voor het terrein zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Locatie op bedrijventerrein De Burde - € 42,- per m2 excl. btw.