De raad vergadert op woensdag 16 juni, 19.30 uur. In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Petear

Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 11 juni 12.00 uur door een mail te sturen naar griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 16 juni na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 16 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.