De raad vergadert op woensdag 21 april. De raadsvergadering (Debat & Beslút) begint om 19.30 uur en vindt in verband met de maatregelen rondom het coronavirus digitaal plaats.

Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.