Petear

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 16 juni 12.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 21 juni na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 21 juni, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Raadsvergadering (Debat en Beslút)

De raadsvergadering van woensdag 23 juni vindt digitaal plaats.
Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.