Het Petear van 24 november 2021 is digitaal.

Petear

Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 19 november 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag woensdag 24 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 24 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.