De raad vergadert op dinsdag 30 november. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt in verband met de maatregelen rondom het coronavirus digitaal plaats.

Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.