Wanneer het gaat om het behoud en versterken van het leefklimaat in de dorpen en stad is groen belangrijk. Dit geldt voor zowel mensen als dieren. Wij zijn ons bewust van de bijdrage die groen levert aan een goede leefomgeving. Denk aan: natuurwaarde, gezondheid, een betere luchtkwaliteit, klimaat adaptieve omgeving, recreatie-, cultuurhistorische- economische- en esthetische waarde.

Groen biedt een plek voor ontmoeting en beweging. Draagt bij aan een goed woon- en werkklimaat. En aan een gezonde levensstijl. Bij alles wat we doen hebben we deze groenwaarden in het vizier; van het inpassen van bestaand- en nieuw groen bij ontwikkelingen tot het goed onderhouden, zodat groen volwassen wordt en bomen waardevol/monumentaal worden.