Door corona kan het zijn dat er iets veranderd is in uw inkomen of vermogen. Kunt u onze belastingaanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting van de woning. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, vermogen en inkomen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Kijk dan op de pagina over kwijtschelding en vul de checklist in. Hier vindt u ook alle informatie over kwijtschelding.