Over DFMcentraal.nl

DFMcentraal.nl is dé community binnen De Fryske Marren die zorgt voor verbinding in de samenleving. Hiermee willen we ervoor zorgen dat inwoners gelukkiger, gezonder en vitaler worden. En dat het in gemeente De Fryske Marren prettig wonen is.   

U vindt hier alles wat u zoekt. U vindt er medebuurtbewoners en maatschappelijk organisaties waarmee u gemakkelijk contact legt. Alle inwoners uit onze gemeente kunnen nieuws en andere informatie hier vinden. Zoals evenementen, hulp vragen en aanbieden en het aanbod van vrijwilligerswerk. Maar ook buurtverhalen, -foto’s, buurtverbeteringen en nog veel meer!  

Voor wie is dit platform bedoeld?

DFMcentraal.nl is er voor alle inwoners van De Fryske Marren. En voor alle verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en initiatieven die onze gemeente rijk is. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen.  

Doet u ook mee?

Bent u een inwoner van De Fryske Marren, lid van een vereniging, een ondernemer of gewoon geïnteresseerd in uw buurt? Maak een profiel aan op DFMcentraal.nl en ga meteen aan de slag!

Maak mijn profiel aan!