Reinigingsrecht

Heeft u een container in bruikleen voor de afvoer van uw bedrijfsafval dan betaalt u reinigingsrechten. De gemeente zorgt in dat geval voor afvoer van uw afval. U kunt uw bedrijfsafval ook via een erkende particuliere inzamelaar laten afvoeren.

Tarieven reinigingsrecht

2022
240 liter restafvalcontainer (rood deksel)€ 240,-
240 liter GFT container (groen deksel) € 66,-
240 liter papiercontainer (blauw deksel) alleen in combinatie met een restafvalcontainergratis
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks€ 98,50

Verordeningen 

De hier genoemde tarieven zijn een samenvatting van de belangrijkste tarieven voor reinigingsrecht. Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening reinigingsrechten 2022 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.