BIZ-heffing Midstraat Joure

Op verzoek van de winkeliersvereniging Joure heeft de gemeente een BIZ-heffing geïntroduceerd voor het winkelgebied in Joure. De heffing wordt via een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. De vereniging gebruikt de subsidie om het winkelgebied aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Tarieven BIZ-heffing

U betaalt een BIZ-heffing als u op 1 januari 2019 gebruiker bent van een bedrijfspand gelegen in het winkelgebied Joure. Een kaart van dit gebied is opgenomen in de verordening. Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt voor de gebruiker van een belastingobject, per jaar:

  • 0,325% van de heffingsmaatstaf OZB met een maximum van € 1.000,-.

Voor de gebruiker van een belastingobject wat is ingedeeld in SBI-secties K, L en M geldt 0,16% van de heffingsmaatstaf OZB met een maximum van € 500,-. 

Verordening BIZ

Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening op de heffing en de invordering bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Joure zoals vastgesteld door de gemeenteraad.