Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen mogelijkheden

Binnen De Fryske Marren is er volop ruimte om te ondernemen. Onze goed bereikbare bedrijventerreinen bieden voor elk type ondernemer wat wils. De terreinen liggen verspreid door de gehele gemeente.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Eén van de resultaten van de goede samenwerking is het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Een keurmerk waarmee we gezamenlijk van bedrijventerreinen een veilige omgeving willen maken. De gemeente denkt graag mee in deze samenwerking. Bedrijventerrein Sewei in Joure heeft dit keurmerk ontvangen en kunnen behouden.

De bedrijventerreinen

Dit zijn de huidige bedrijventerreinen in onze gemeente. We hebben al onze bedrijventerreinen op de kaart gezet. Op de groene bedrijventerreinen is nog ruimte voor nieuwe bedrijven.

Verkoop bedrijfskavels

Op een aantal bedrijventerreinen zijn nog bedrijfskavels beschikbaar. Wilt u meer weten over deze kavels? Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionarissen.

Verder zijn er op bedrijventerrein Lemster Park in Lemmer nog enige kavels te koop die in het bezit zijn projectontwikkelaar Wind Groep.