Commerciële horecavergunning

Alles over een drank- en horecavergunning voor horecabedrijven bijvoorbeeld: cafés, restaurants en andere commerciële bedrijven met een horecagedeelte.

Aanvragen vergunning horecabedrijf

U regelt een vergunning voor een horecabedrijf via het formulier model A Alcoholwet. In de bijlage model A – overzicht leidinggevenden voegt u alle leidinggevenden op de vergunning toe. Daarnaast moeten alle leidinggevenden de Verklaring Leidinggevende op hetzelfde formulier invullen en ondertekenen.

Wijziging horeca-inrichting

Wilt u de inrichting van uw horecabedrijf veranderen? Waardoor de inrichting niet meer overeenkomt met de eerdere vergunning en gaat dit om een kleine wijziging? Gebruik hiervoor het formulier Alcoholwet wijziging artikel 30. Voor grote wijzigingen of het veranderen van de ondernemingsvorm gebruikt u het formulier model A Alcoholwet. Het betreft dan een geheel nieuwe aanvraag.

Eisen horeca-inrichting

Het gebouw (de inrichting) moet voldoen aan de eisen van de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012. Het gaat hier onder andere om:

 • Er is minimaal één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35 vierkante meter.
 • De ruimte waar het horecabedrijf is gevestigd is minimaal 2,40 meter hoog, gemeten vanaf de vloer. Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten een hoogte hebben van 2,60 meter.
 • Er is binnen de horecalokaliteit een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting aanwezig. Bij bestaande bouw heeft deze een luchtverversingscapaciteit van 212 dm3/s/pers (bij 100 personen is dit: 100 x 2,12 dm3/s/pers) Voor nieuwbouw is het vereist dat de luchttoevoer van de ventilatie rechtstreeks van buiten komt. Bij nieuwbouw moet de luchtverversingscapaciteit 400 dm3/s/pers (bij 100 personen is dit 100 x 4 dm3/s/pers). 
  LET OP: in verband met Corona is dit tijdelijk: een publieke plaats die een horecalokaliteit is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Alcoholwet wordt slechts voor publiek opengesteld indien die is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.
 • Binnen het horecabedrijf zijn:
  • in bestaande bouw zijn minimaal twee gescheiden toiletten aanwezig waarop niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte worden volstaan indien hier niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen. De toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2 met een breedte van tenminste 0,6 meter en een hoogte van ten minste 2 meter.
  • in nieuwbouw zijn minimaal twee gescheiden toiletten aanwezig. Hier mogen echter maximaal 30 personen op een toiletruimte zijn aangewezen. Ook hier kan er met één toiletruimte worden volstaan indien, er niet meer dan 15 personen op deze ruimte zijn aangewezen. Bij nieuwbouw heeft een toiletruimte een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 meter x 1,2 meter (omgerekend 1,08m2) en een hoogte van 2,3 meter.
  • Indien de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150 m2 is het horecabedrijf verplicht om een integraal toegankelijke toiletruimte (invalidetoilet) aanwezig te hebben. De afmeting hiervan bedraagt minimaal 1,65 meter x 2,2 meter.

Leidinggevenden op vergunning

Alle leidinggevenden moeten vermeld staan op de bijlage aanhangsel van de vergunning. Heeft u een vennootschap onder firma (vof), dan zijn alle vennoten leidinggevende. Bij een BV worden ook alle bestuurders als leidinggevenden beschouwd, tenzij er sprake is van een verklaring van geen feitelijke bemoeienis (dit staat beschreven in artikel 29, lid 2 van de Alcoholwet).

Wijziging leidinggevenden

Het wijzigen van leidinggevenden op een bestaande vergunning regelt u via ons formulier wijziging leidinggevenden. Wilt u een leidinggevende aanmelden dan is een pasfoto en een kopie van het SVH-diploma (of inschrijving register Sociale Hygiene) verplicht.

Eisen eigenaar/leidinggevende

In een commercieel horecabedrijf moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn als het bedrijf open is. De leidinggevende moet voldoen aan de vereisten in artikel 8 en 10 Alcoholwet. Bent u uitbater, bedrijfsleider of leidinggevende van een horecabedrijf of slijterij, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om in de bijlage behorende bij de vergunning te kunnen staan.

 • U heeft een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • U bent niet van slecht levensgedrag.
 • U staat niet onder curatele en u bent niet ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij.
 • U bent minimaal 21 jaar.

De eisen waaraan leidinggevenden moeten voldoen staan volledig beschreven in de Alcoholwet. De ondernemer krijgt alleen een drank- en horecavergunning als de leidinggevenden voldoen aan de bepalingen in de wet.

Kosten

De kosten voor een aanvraag of wijziging commercieel horecabedrijf leest u in onze legesverordening 2023.

Te downloaden: