Paracommerciële horecavergunning

Alles over een drank- en horecavergunning voor stichtingen en verenigingen, bijvoorbeeld dorpshuizen en kantines van (sport)verenigingen.

Aanvragen vergunning (sport)verenigingen en stichtingen

U vraagt een vergunning voor een paracommerciële (sport)vereniging en/of stichting aan via het formulier model B Drank en Horeca, in de bijlage model B – overzicht leidinggevenden voegt u alle leidinggevenden op de vergunning toe.

Wijziging horeca-inrichting

Wilt u uw inrichting veranderen waardoor uw vergunning niet meer geldig is? Voor het doorgeven van een wijziging gebruikt u het formulier Drank en Horeca wijziging artikel 30. Voor grote wijzingen of het veranderen van de ondernemingsvorm gebruikt u formulieren model B Drank en Horeca en model B – overzicht leidinggevenden. Het betreft dan een geheel nieuwe aanvraag.

Leidinggevenden op vergunning

Bij een vereniging, stichting of dorpshuis (paracommerciële inrichting) moet altijd één van de leidinggevenden óf een getrainde barvrijwilliger aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.

Wijziging leidinggevenden

Het wijzigen van leidinggevenden op een bestaande vergunning regelt in het formulier wijziging leidinggevenden. Wilt u een leidinggevende aanmelden dan is een pasfoto en een kopie van het SVH-diploma (of inschrijving register Sociale Hygiene) verplicht.

Eisen leidinggevende

  • Er moeten minimaal twee leden van de vereniging of stichting, die als leidinggevende zullen functioneren, op de bijlage van de vergunning worden vermeld. Zij moeten aan dezelfde eisen voldoen als een leidinggevende.
  • Er moeten minimaal twee personen een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  • Barvrijwilligers moeten minstens zestien jaar zijn.
  • In de horecagelegenheid moet een instructie aanwezig zijn voor barpersoneel.

2 leden van de van de vereniging of stichting die als leidinggevende zullen functioneren.

Speciale regels voor (sport)verenigingen en stichtingen

  • Er moeten minimaal twee personen een Verklaring Sociale Hygiëne hebben (de personen moeten op de vergunning vermeld worden).
    Deze personen hoeven geen bestuurder te zijn van de vereniging, als ze maar een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  • In de horecagelegenheid moet een instructie aanwezig zijn voor het barpersoneel. Alle mensen die achter de bar werken moeten ook eerst een korte training hebben gevolgd. Er moet een lijst aanwezig zijn met (vrijwilligers) die de barinstructie hebben gevolgd.
  • Barvrijwilligers moeten minstens zestien jaar zijn.

Bij een vereniging, stichting of dorpshuis (paracommerciële inrichting) moet altijd één van de leidinggevenden óf een getrainde barvrijwilliger aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.

Kosten

De kosten voor een aanvraag of wijziging paracommercieel horecabedrijf leest u in onze legesverordening.

Te downloaden: