Verkoop bij inschrijving perceel grond Jachthavendyk Balk

luchtfoto, groen, water, jachthaven, gebouwen, kavel

Gemeente De Fryske Marren biedt te koop aan een perceel grond, groot ca.  5.362 m2, gelegen aan de Jachthavendyk in Balk.

Op het voormalige terrein van Harcos en Sweiland zetten wij in op de ontwikkeling van een Havenkwartier. Dit plan bestaat uit een passantenhaven met faciliteiten en een commerciële ontwikkeling. De passantenhaven met een moderne sanitairunit is inmiddels gerealiseerd. De passantenhaven is vorm gegeven als een “transferium”; een plek die uitnodigt om over te stappen van de boot op fiets of voet, of in een kleinere boot (elektrisch varen, kano) om daarmee de bossen te verkennen. Het perceel grond, bestemd voor de commerciële ontwikkeling, ligt aan de nieuwe passantenhaven. Het commerciële deel omvat ruimte voor bijvoorbeeld een hotel, horeca, recreatieve appartementen of een bed & breakfast. Met het oog hierop zoeken wij een partij die de beoogde ontwikkeling wil realiseren.

Verkoop bij inschrijving perceel grond Jachthavendyk Balk opnieuw opengesteld

De gemeente heeft moeten constateren dat de huidige voorwaarden van de procedure een onduidelijke situatie met zich mee brengt. Dit heeft geleid tot een wijziging in de procedure. Om die reden krijgt u opnieuw de mogelijkheid tot het indienen van een inschrijving en het stellen van vragen. Hoe de wijziging er precies uitziet kunt u lezen in het document ‘Mededeling wijziging procedure‘.  

Indienen plannen

Onderaan deze tekst vindt u meer informatie over de verkoopprocedure van het perceel. Wij vragen gegadigden om een plan, een visiedocument en een bod op de grond in te dienen zoals aangegeven in het document ‘Procedure en voorwaarden’. Het inschrijfformulier moet uiterlijk op dinsdag 2 november om 15.00 uur zijn ingeleverd.

Vragen?

Tot en met dinsdag 7 september 2021 kunnen er vragen worden ingediend. De beantwoording van de vragen wordt uiterlijk dinsdag 21 september 2021 aan de indieners en op onze website bekendgemaakt. Vragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend via e-mail zoals genoemd in het document ‘Procedure en voorwaarden’.

Te downloaden: