Verkoop demontabel gebouw

Bent u op zoek naar (flexibele) kantoorruimte, tijdelijke accommodatie of extra opslagruimte? Dan is dit ruim opgezette demontabele gebouw misschien iets voor u! Het gebouw bestaat uit meerdere ruimtes waardoor het multifunctioneel is.

Over het mobiele gebouw

Door de jaren heen heeft dit gebouw, van 196 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO), op diverse locaties dienst gedaan als kantoorruimte. Het gebouw van ongeveer 40 jaar oud bevindt zich in een redelijke staat van onderhoud en bestaat uit meerdere kantoorruimtes, een toiletgroep en een grote zaal. De fundering bestaat uit poeren. Verwarming is door middel van een cv-ketel. U vindt het asbestinventarisatierapport op deze webpagina.

Wijze van gunning

De verkoop vindt plaats door middel van gunning op basis van onderstaande selectiecriteria:

  • Prijs.
  • Bestemming.
  • Plan demonteren en vervoeren.
  • Tijdstip en duur van demontage en afvoer.

De gunningscriteria wordt met punten gewaardeerd. Het gebouw wordt aan de bieder met de meeste punten verkocht. Heeft u interesse? Dan kunt u het biedingsformulier uiterlijk donderdag 8 september, om 12.00 uur, bij gemeente De Fryske Marren indienen.

Bezichtigen op 1 september

Bezichtigen van het gebouw is mogelijk op donderdag 1 september.

  • Adres: Vegelinsweg 6b, 8501 BA Joure (het gebouw staat achter de evenementenhal)
  • Tijd: van 09.00 tot 11.00 uur.

Koopvoorwaarden

De kosten voor demontage, inzet materieel en transport komen geheel voor rekening van de koper. Voor herplaatsing geldt dat u als koper zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Via het omgevingsloket kunt u een vergunning aanvragen. Meer informatie vindt u ook op onze webpagina ‘Omgevingsvergunning’. Aanvullende voorwaarden en bepalingen voor bieding en aankoop vindt u op het biedingsformulier.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Kruidhof via telefoonnummer 14 05 14 of via ons contactformulier.