Document legaliseren of verifiëren

Wilt u een kind erkennen, trouwen of scheiden? Of wilt u zich vestigen in Nederland? Dan moet u een officieel document laten zien, zoals een geboorte- of trouwakte. Laat u buitenlandse documenten zien, dan wil de gemeente zeker weten of die echt en betrouwbaar zijn.

Wat kunt u laten legaliseren en verifiëren?

Alleen originele documenten zoals:

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte
  • rechterlijke uitspraak

Regelen

Zowel het officieel laten maken als het laten controleren van de betrouwbaarheid regelt u aan de balie bij de gemeente.

Meenemen

  •  het originele buitenlandse document

Wat is legalisatie en hoe werkt het?

Legaliseren betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dat doet u in het land waar uw document vandaan komt. De gemeente kan u hier meer over vertellen. Hoe lang het duurt hangt af van het land waar het document afgegeven is. Heeft Nederland een verdrag over legalisatie gesloten met een land, dan gaat dat gemakkelijker.

Is er een verdrag?

Dan hoeft u niet altijd aan te tonen dat uw document echt is. De gemeente kan u vertellen of legalisatie nodig is en, zo ja, hoe u het regelt.

Is er geen verdrag ?

Uw document moet twee keer worden gecontroleerd. Eerst door een autoriteit in het land van herkomst, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken of Justitie. Daarna door de Nederlandse ambassade of het consulaat in het betreffende land.

Wat is verificatie en hoe werkt het?

Twijfelt de gemeente over de inhoud van uw document dan wordt het doorgestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie laat controleren of de inhoud van uw document juist en betrouwbaar is. Dat heet verifiëren. Daarna krijgt u vanzelf bericht of uw document geaccepteerd wordt of niet.