Vogelgriep in Fryslân

In Fryslân (met name in het Waddengebied) worden momenteel dode vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Vogelgriep vastgesteld in Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân)

-27 januari 2023 –

In Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Friesland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 57.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de één en drie kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de tien kilometerzone liggen tien andere pluimveebedrijven, waarvan allen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.
In gemeente De Fryske Marren geldt het vervoersverbod in Trophorne.

  • Per 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciële pluimveebedrijven.
  • Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.
  • Meer informatie over de vastgestelde vogelgriep in Abbega leest u op de website van de Rijksoverheid.

Vervoersverbod

  • Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het bedrijf in Abbega.
  • Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Meer informatie

Vogelgriep vastgesteld in Abbega.


Dode vogel(s) gevonden?

Voorkom besmetting en raak de vogel(s) niet aan. Onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 – 212 24 22.

Daarnaast kunt u ook een landelijke melding doen:

  • Op dezelfde plek één of twee dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
  • Op dezelfde plek drie of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer 045 – 546 31 88.
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Meer informatie?

Op de webpagina ‘Vogelgriep in Fryslân’ van de Veiligheidsregio Fryslân leest u meer informatie over de vogelgriep in Fryslân.