Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Wilt u tijdelijk gemeentegrond gebruiken voor bijvoorbeeld een puincontainer, zeecontainer, bouwkeet of een bouwbord? Dan vraagt u dit bij ons aan.

Gebruik van gemeentegrond

Het heeft onze voorkeur dat u zoveel mogelijk materialen op eigen terrein plaatst. Heeft u op eigen erf geen of niet voldoende ruimte, dan vraagt u het gebruik van gemeentegrond aan. De aanvraag en het gebruik van de grond is gratis. Wij beoordelen uw aanvraag met het oog op het beperken van overlast en het waarborgen van de verkeersveiligheid.

Aanvraag tijdelijk gebruik gemeentegrond

U doet uw aanvraag tijdelijk gebruik gemeentegrond. U mag de gemeentegrond maximaal 6 maanden gebruiken.