Milieuvergunning en milieumelding

De omgevingsvergunning met toestemming milieu is de voormalige milieuvergunning (of de Hinderwetvergunning).

Voor een aantal activiteiten die een grote impact hebben op het milieu vraagt u een omgevingsvergunning met toestemming milieu aan. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan activiteiten van grote chemische bedrijven en grote veehouderijen. De meeste activiteiten vallen tegenwoordig onder algemene milieuregels. Voor deze activiteiten hoeft u geen omgevingsvergunning milieu aan te vragen. Wel geldt op grond van de algemene milieuregels vaak een meldingsplicht.

Aanvragen omgevingsvergunning of indienen milieumelding

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt of misschien een milieumelding in moet dienen? Of bent u op zoek naar meer informatie hierover? U vindt meer informatie op de pagina omgevingsvergunning.

Milieubelastende bedrijven (IPPC-installaties)

Naar aanleiding van Europese regelgeving zijn bedrijven aangewezen die zeer milieubelastend kunnen zijn. Deze bedrijven worden IPPC-installaties genoemd. Op grond van de Wet milieubeheer zijn wij verplicht om de geldende vergunningen voor deze bedrijven via het internet beschikbaar te stellen. Binnenkort kunt u deze vergunningen onderaan deze tekst raadplegen.