Carbidschieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Heeft u vorig jaar carbid geschoten en wilt u dit jaar weer carbidschieten op 31 december? Dan heeft u toestemming voor het gebruik van een locatie nodig. U kon tot 1 november een aanvraag indienen.

Locaties carbidschieten

De terreinen waar het schieten van carbid is toegestaan op 31 december zijn:

 1. Bakhuizen – grasveld naast De Burde 19
 2. Balk – Tsjamkedykje 3
 3. Bantega – Bandsloot 48
 4. Harich – Westerein 20
 5. Harich – Stoarmleane
 6. Langweer – Pontdyk 1
 7. Lemmer – Wielewei 4
 8. Nijemirdum – schelpenpad tussen De Hege Bouwen en Lyklamawei
 9. Nijemirdum – Hege Bouwen 3
 10. Oosterzee – Herenweg (tegenover Metaal Plus)
 11. Oosterzee – Buren 52
 12. Rohel – Kerkweg 7
 13. Rottum – Binnendyk 57
 14. Scharsterbrug – Hollandiastraat 2
 15. Terherne – Utbuorren
 16. Wijckel – Jeen Hornstraweg 16
 17. Wijckel – Lynbaen 13

Is uw aanvraag goedgekeurd? 

Dan mag u op vrijdag 31 december 2021 tussen 10.00 uur en 17.00 uur carbidschieten als u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Voorwaarden carbidschieten

We willen graag dat het carbidschieten veilig gebeurt. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden:

 • de aanvrager is tenminste 18 jaar en is tijdens het carbidschieten continu aanwezig als verantwoordelijke;
 • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen;
 • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
 • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
 • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
 • van de locatie wordt een plattegrond, foto of uitdraai meegestuurd;
 • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing;
 • de aanvrager is goed bereikbaar in verband met controle. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het carbidschieten;
 • geen (party-)tent(en) of andere overkappingen, tafels en/of kramen plaatsen.

Lees alle regels in de nadere voorschriften carbidschieten. 

Belangrijkste voorschriften in verband met corona

Vooralsnog hoeft u op dit moment geen coronadraaiboek in te leveren. Het schieten van carbid kan onder de nu geldende (corona)regels plaatsvinden. Mochten de (corona)regels toch weer worden aangescherpt, dan kan dit betekenen dat we nadere voorwaarden opleggen, of dat de toestemming wordt ingetrokken.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier. Met praktische vragen over bijvoorbeeld een locatie kunt u terecht bij een medewerker van toezicht. Heeft u vragen over het doen van een aanvraag, vraagt u dan naar een medewerker van omgeving.