Stoken van vuur

Het stoken van vuur in de open lucht is niet toegestaan. Wilt u een paasvuur ontsteken of rietsluik verbranden? Dat is mogelijk. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. U vraagt een ontheffing digitaal aan.

Voor de aanvraag van een ontheffing voor het stoken van vuur brengen wij kosten in rekening.

Wilt u een paasvuur organiseren?

Een paasvuur wordt ontstoken buiten de bebouwde kom. De paasbult mag maximaal 500 vierkante meter groot zijn. Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving. Het aanvragen van een ontheffing voor een paasvuur doet u minimaal 14 dagen voor eerste Paasdag.

Alle regels en voorschriften waaraan een paasvuur moet voldoen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Wilt u rietsluik verbranden?

Rietsluik wordt ontstoken buiten de bebouwde kom. Het rietsluik mag maximaal 50 m3 groot zijn. Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving. Een ontheffing voor het ontsteken van rietsluik wordt alleen verleend als het rietsluik niet op een andere manier te verwijderen is.

Voorwaarden stoken van vuur

De belangrijkste regels en voorschriften waaraan u bij het stoken van vuur moet voldoen vind u hieronder. De paasbult/het rietsluik:

 • moet buiten de bebouwde kom liggen;
 • mag niet op grond in eigendom van de gemeente liggen;
 • moet op een overzichtelijk terrein opgebouwd worden;
 • moet te allen tijde goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten;
 • moet op een afstand van meer dan 5 meter van oppervlaktewater (binnen een beschermingszone) liggen;
 • moet op een afstand van meer dan 20 meter van een (spoor) weg liggen;
 • moet op een afstand van meer dan 40 meter van en hoogspanningstracé liggen. Als de afstand minder dan 500 meter bedraagt doet u een melding bij de netbeheerder;
 • moet op een afstand van meer dan 50 meter van een bouwwerk liggen;
 • moet op een afstand van meer dan 100 meter van bos, heide, veen of ander natuurgebied liggen;
 • moet op een afstand van meer dan 200 meter van rietgedekte bebouwing liggen;
 • moet op een afstand van meer dan 500 meter van een provinciale weg (N-weg) of rijksweg (A-weg) liggen.

Geen ontheffing nodig

Voor het branden van kaarsen, fakkels, vuurkorven en terrashaarden heeft u geen ontheffing nodig. Op voorwaarde dat het vuur geen gevaar oplevert voor de omgeving. U hoeft ook geen ontheffing aan te vragen als u het vuur gebruikt voor bakken en braden, zoals bij een barbecue.

Te downloaden: