Bijstand en uitkering

Samenwonen op proef

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u gaan samenwonen? Misschien kunt u meedoen aan de pilot ‘’kennismakingsperiode Participatiewet’’.
Als u meedoet met de pilot mag u 4 maanden samenwonen met uw partner zonder dat dit gevolgen heeft voor uw bijstandsuitkering. Tijdens de kennismakingsperiode kunt u ontdekken of het samenwonen werkt.

Contact met uw inkomensconsulent

Wilt u met iemand samenwonen op proef en gebruik maken van de pilot? Dan kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent via 14 05 14 of via inkomenscluster@defryskemarren.nl.
Uw inkomensconsulent nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek en bespreekt uw situatie en de voorwaarden.