Bijstand en uitkering

Plichten bij een uitkering

Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering gelden er regels. Zo verwacht de gemeente bijvoorbeeld dat u alle informatie doorgeeft die van invloed is op uw uitkering.

Plichten bijstandsuitkering

Om bijstand te krijgen, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen:

Brochure werk boven uitkering

Lees alles wat met werk boven uitkering te maken heeft in de brochure werk boven uitkering. De brochure is ook beschikbaar in het Engels, Arabisch en Tigrinya, in deze drie talen kunt u ook filmpjes bekijken.

Te downloaden: