Energietoeslag

De energietoeslag is voor het betalen van de hogere energierekening. Deze energietoeslag van 2022 is € 1.800. U ontvangt de toeslag één keer. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld opzij zetten en gebruiken voor het betalen van de jaarafrekening.

Informatie energietoeslag 2022/2023
Het kabinet heeft besloten dat de energietoeslag voor 2022 in totaal op een bedrag van € 1.800 wordt vastgesteld. Uiterlijk 22 december 2022 betalen wij de extra toeslag uit van € 500. Heeft u de energietoeslag van 2022 al ontvangen? Dan krijgt u in december automatisch de extra toeslag op uw rekening. Heeft u de energietoeslag voor 2022 wel aangevraagd, maar nog niet ontvangen? Dan krijgt u bij de uitbetaling van de energietoeslag 2022 ook de extra toeslag van € 500 uitbetaald.

Wij zijn nog in afwachting van nadere informatie vanuit het Rijk over de energietoeslag voor 2023. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie over de verdere uitwerking van de energietoeslag 2023.

Alle inwoners van De Fryske Marren met een bijstandsuitkering of een AIO-aanvulling van de SVB ontvingen de energietoeslag in april 2022 automatisch. Heeft u een laag inkomen, maar geen bijstandsuitkering van de gemeente? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Wat heeft u nodig bij deze aanvraag?

 • Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden met uw naam en rekeningnummer.
 • Een kopie, scan of foto van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs). Als u een partner heeft, geldt dit voor u beide!
 • Energiecontract bij kostendelersnorm of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft. 
 • Meest recente inkomensgegevens (loonstroken, uitkeringsspecificaties, pensioenspecificaties, voorlopige aanslag 2022 e.d.) van uzelf en uw partner (als u die heeft). Bent u of uw partner zelfstandige? Voeg dan ook de meest recente aangifte omzetbelasting bij.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u een inkomen op of net boven het sociaal minimum en heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen, dan kunt u deze digitaal aanvragen. U kunt uw aanvraag tot 1 april 2023 indienen.

Inloopbijeenkomsten aanvraag energietoeslag 2022

Wilt u graag hulp bij het aanvragen van de energietoeslag 2022? Kom dan naar een van de volgende inloopbijeenkomsten:

 • Vrijdagochtend 3 maart van 09:30 – 12:00 uur in de Treemter in Balk
 • Maandagmiddag 13 maart van 14:30 – 17:00 uur in ’t Pac in Lemmer
 • Donderdagavond 23 maart van 19:00 – 21:30 uur in de bibliotheek in Joure

Kunt u niet op de inloopbijeenkomsten komen? U kunt ook hulp krijgen van Regelhulp Sociaal Werk De Kear.

Wat neemt u mee naar het inloopmoment?

 • Inloggegevens van uw DigiD;
 • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • Een overzicht van uw inkomen en dat van uw eventuele partner (bijvoorbeeld uw loonstrook of pensioenoverzicht van de laatste 2 maanden).

Voorwaarden energietoeslag

U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in gemeente De Fryske Marren;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Uw inkomen is lager dan 120% van de netto bijstandsnorm;
  • Bij uw aanvraag vragen wij u om gegevens over uw inkomen aan te leveren.
  • Voorbeelden van inkomen zijn: loon uit arbeid, een AOW-uitkering, pensioen werkgever, inkomsten uit verhuur/kostgeverschap, partner- en kinderalimentatie, periodieke giften, Anw-uitkering.

Netto inkomensgrenzen exclusief vakantiegeld (per 1 januari 2023)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdGehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand€ 1.363,06€ 1.516,97 
Samenwonend/gehuwd€ 1.947,22€ 2.060,21€ 2.060,21

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per 1 januari 2023)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijdGehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand€ 1.434,79€ 1.596,80 
Samenwonend/gehuwd€ 2.049,70€ 2.168,64€ 2.168,64

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar heeft u wel ondersteuning nodig? Dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam werk en inkomen via 14 05 14 (zonder kengetal) of via energietoeslag@defryskemarren.nl.

Veelgestelde vragen energietoeslag

Bij het invullen moet u bewijsstukken onderstaande bewijsstukken toevoegen. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van uw partner (als u die heeft). Geldige identiteitsbewijzen zijn een ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs.
 • Een bewijs van inkomen van uzelf en uw partner (als u die heeft): het maandinkomen, de (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst 2022, specificaties (salaris, uitkering, pensioen).
 • Het laatste afschrift van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort kan worden met daarop zichtbaar het rekeningnummer en de naam van wie de rekening is.
 • Ontvangt u een kostendelersnorm? Voeg dan een kopie van uw energiecontract toe.
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Het aanvraagformulier invullen werkt het beste via een PC of laptop. Zo kunt u meerdere bestanden tegelijk uploaden. Houd hiervoor de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de bestanden die u wilt toevoegen.  

Per vraag kunt u maximaal 2MB aan bestanden toevoegen. Geef de bestanden een logische naam, bijvoorbeeld:

 • “Salarisspecificatie jan 2021 – Piet de Vries”
 • “Teruggave belastingdienst 2020 – Henrike de Jong”

Lukt uploaden niet? Vaak komt dit omdat het bestand te groot is, of de bestandsnaam te lang. Verander dan de bestandsnaam of probeer uw bestand te verkleinen. Een PDF maken is het meest handige en zorgt voor de kleinste bestanden.  

Heeft u een foto gemaakt die groter is dan 2MB? Plaats uw foto in een Word-bestand en sla deze op als PDF. Er zijn ook online hulpmiddelen te vinden die uw foto kleiner kunnen maken.

.doc,.docx,.txt,.rtf,.jpg,.png,.jpeg,.xls,.xlsx,.pdf

Dan kunt u contact opnemen met Regelhulp van Sociaal Werk De Kear via telefoonnummer 0513 – 334 270 of regelhulp@sociaalwerkdekear.nl.

Als u op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering ontving op grond van de Participatiewet of een AIO-aanvulling van de SVB, dan ontvangt u de energietoeslag in april al op uw rekening. U heeft hierover een brief van de gemeente gekregen.

Ontvangt u na 1 maart 2022 voor het eerst een bijstandsuitkering of een AIO-aanvulling? Dan kunt u een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. U hoeft hierbij geen aanvullende gegevens in te leveren.

Dan ontvangt u binnenkort een brief van de gemeente. In deze brief vragen wij u om de energietoeslag aan te vragen en daarbij een aantal aanvullende gegevens in te leveren. Op basis van deze gegevens kan de gemeente beoordelen of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Ontving u in het eerste kwartaal van 2022 (voor 1 april) al een Bbz-uitkering? Dan hoeft u geen aanvullende gegevens bij uw aanvraag in te leveren.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • Woont in een zorg-, revalidatie- en verpleeginstelling;
 • Woont in een beschermd wonen of begeleid wonen woonvorm;
 • Jonger bent dan 21 jaar;
 • U student bent jonger dan 27 jaar met aanspraak op studiefinanciering;
 • U enkel een briefadres (dak- en thuislozen) heeft bij de gemeente.

Met een aantal kleine aanpassingen bespaart u al snel 10% op uw energieverbruik. De energiecoaches van Tuk Wenjen kunnen u hierbij helpen. Bijvoorbeeld om te kijken of uw cv-ketel zuiniger afgesteld kan worden.

De gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag daarvoor bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen. Wanneer blijkt dat u geen recht heeft op de energietoeslag, dan moet u die terugbetalen. Zorg er daarom voor dat u alle informatie volledig, juist en op tijd aan ons doorgeeft.

Neem dan contact op met het sociaal wijkteam van gemeente De Fryske Marren via het telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal). Samen met u zoeken we naar een oplossing.