Uitbetaling bijstandsuitkering

Ontvangt u al een bijstandsuitkering en wilt u weten wanneer de uitbetaling plaatsvindt? Of wilt u uw uitkeringsspecificaties en jaaropgaven inzien?

Uitbetaling bijstandsuitkering 2022

Wilt u weten wanneer uw uitkering wordt uitbetaald? Bekijk het uitbetalingsschema hieronder. De gemeente regelt de uitbetaling van uw bijstandsuitkering.

PeriodeInleverdatum briefjeBetaalbaarstelling
Januari21 januari 31 januari 
Februari18 februari 28 februari 
Maart23 maart 31 maart 
April21 april 29 april 
Mei23 mei 31 mei 
Juni22 juni 30 juni 
Juli21 juli 29 juli 
Augustus23 augustus 31 augustus 
September22 september 30 september 
Oktober21 oktober 31 oktober 
November22 november 30 november 
December14 december 23 december 

Toelichting:

  • Betaalbaarstelling: de uitkering staat op deze datum op uw bank- of girorekening.
  • Lever het inkomstenformulier op tijd in, dit voorkomt vertraging in de uitbetaling.
  • Bij eventuele inkomsten dient een loonstrook ingeleverd te worden. Wanneer deze ontbreekt zal de uitkering later betaald worden.

Uitkeringsspecificaties of jaaropgaven inzien

U kunt uw uitkeringsspecificaties en jaaropgaven online inzien met behulp van uw DigiD. U logt daarmee in op Mijn De Fryske Marren.