Bouwen of verbouwen (sub)

Bodemonderzoek

Wanneer u activiteiten in de fysieke leefomgeving wilt uitvoeren kunt u te maken krijgen met bodemonderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een woning of de ontwikkeling van een hele woonwijk.

Welke typen bodemonderzoek zijn er?

Bij bodemonderzoek kunnen de volgende typen worden onderscheiden:

U kunt bij uw project te maken krijgen met zowel milieuhygiënisch bodemonderzoek als geotechnisch en archeologisch bodemonderzoek. In de meeste gevallen zijn deze onderzoeken gekoppeld aan de procedures en vergunningen die nodig zijn voor een project. Uitgezonderd is biologisch bodemonderzoek. Dit soort onderzoeken zijn meer gekoppeld aan de land- en tuinbouw. Wanneer welk bodemonderzoek uitgevoerd moet worden is afhankelijk van uw project en wat er al bekend is.

Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Voor de gegevens die al bekend zijn over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kunt u het bodemloket raadplegen.

Bodemloket raadplegen

Heeft u vragen?

Neem contact op met de gemeente wanneer u twijfelt of voor uw project bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.