Kabels en leidingen

De gemeente is eigenaar van de grond in openbare ruimte en verantwoordelijk voor de kabels en leidingen in de grond.

Vergunning, instemming of een melding via MOOR

Netbeheerders, bedrijven of aannemers moeten voor het aanleggen, (onder)houden en verwijderen van kabels en leidingen een vergunning of instemming aanvragen of een melding doen via het centraal Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Voor nutsbedrijven is een vergunning nodig en voor telecombedrijven is een instemmingsbesluit nodig.

Het is niet mogelijk om als particulier een vergunning of instemming aan te vragen. Particuliere kabels en leidingen in gemeentegrond zijn verboden. De gehele afhandeling van de kabel- en leidingwerkzaamheden vindt plaats in MOOR. Dit is geregeld in de Verordening Kabels en Leidingen en het Handboek Kabels en Leidingen van gemeente De Fryske Marren.

  • Voor groot geprogrammeerd werk (tracélengte groter dan 10 meter) moet u een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen. Daarnaast moet u minimaal drie werkdagen voor de start van graafwerkzaamheden een melding doen via het centraal meldpunt MOOR.
  • Voor klein geprogrammeerd werk (tracélengte kleiner dan 10) en calamiteiten is een MOOR-melding, drie dagen voor de start van graafwerkzaamheden voldoende.

Kosten

Voor de afhandeling van vergunnings- en instemmingsaanvragen worden legeskosten in rekening gebracht. Voor MOOR-meldingen van graafwerkzaamheden worden degeneratiekosten in rekening gebracht. Meer informatie over MOOR vindt u op de website van MOOR werkt.

Meer informatie

Heeft u klachten over bijvoorbeeld de oplevering van straatwerk of schades veroorzaakt door kabel- en leidingwerkzaamheden? Of de status van uw vergunningsaanvraag die uw netbeheerder bij de gemeente heeft ingediend? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14. Hierbij is het noodzakelijk dat u het MOOR-kenmerk bij de hand houdt.